Oğuz Baba Türbesi

**Oğuz Baba bu bölgeyi fetheden ve bize miras bırakan atalarımızdan biridir.

 

**1000’li yıllarda Yesevi Ocağı’nda yetişen, Anadolu’yu feth edilmek üzere gönderilen Ahmet Yesevi’nin öğrencilerinden birisidir. Karaağaç Baba ile bu bölgede gelmiştir. Oğuz mahallesinde bulunmaktadır.