Oğuz Baba bu bölgeyi fetheden ve bize miras bırakan atalarımızdan biridir. 1000’li yıllarda Yesevi Ocağı’nda yetişen, Anadolu’yu feth edilmek üzere gönderilen Ahmet Yesevi’nin öğrencilerinden birisidir. Karaağaç Baba ile bu bölgede gelmiştir. Oğuz mahallesinde bulunmaktadır.