NİHAL ATALAY KIVRAK

Telefon : 0532 687 31 98
E-Posta : yaziisleri@acipayam.bel.tr

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: NİHAL ATALAY KIVRAK   İÇ HAT: 122

 

Görev Tanımı

(1)Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak,

(2) Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılması ve aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını, belirli bir düzen içerisinde sağlamak.

(3) Başkanlığın ve Yazı İşleri Müdürlüğünün Genel Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek,

(4) Meclis ve encümen kararlarının alınması ve sonuçları ile ilgili sekretarya hizmetlerini yapmak,

(5)  Kurum arşiv hizmetlerini yapmak,

 (6) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren görevleri yapmaktır.