E-Posta : fenisleri@acipayam.bel.tr

Görev Tanımı

(1) Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan  Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait alt yapı ihtiyaçlarının tespit etmek

(3) Arazide yerinde yapılan tespitler ile vatandaşlardan gelen müracaatları yerinde tetkik ederek şikayetlerin çözümünü için gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

(4) Acıpayam İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallere ait asfalt yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlamak 

(5)  Ana arter yollardaki problemlerini belirleyerek Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

(6) İmar planlarında mevcut olan ana arter yolları tespit ederek Büyükşehir Belediyesine bildirmek.

(7)   İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirmek  ve uygulamasını yapmak  ya da ihale yolu ile yaptırmak .

(8) Altyapı ruhsatının verilmesi, kontrolü teminat iadesi çalışmalarını yürütmek

(9 ) DESKİ, Doğalgaz ve Telekominikasyon hattı kazı talebinin havale edilmesi, metraj ve yol cinsinin belirlenmesi ile ilgili tüm çalışmaların yapılmasını sağlamak 

(10) Acıpayam ilçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yapılmasını sağlamak.

(11) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde yardımcı olmak.

(12) Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlamak.

(13) Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri ve gerekli araştırmaları, ön incelemeler yaptırarak idareye sunmak, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

(14) Vatandaşa çevre bilincini vermek amacıyla her türlü bilgilendirme ve tanıtım çalışmaların, ilgili müdürlüklerle beraber organizasyonunu sağlamak,

(15) İhale işlerini ve ihaleye verilen işlerin kontrolünün yapılmasını, geçici kabul , kesin kabul ve denetleme işlerinin yapılmasını sağlamak

(16) Yasalarla verilen her türlü ek görevleri yapmak .

(17) İhaleli işler kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi, tretuvar yapım işlerini yürütmek

(18) Kamu bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması çalışmalarını yürütmek

(19) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fen İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak