MAYIS AYI KARAR ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   04/05/2016

1

04/05/2016
76

Belediyemize bağlı ABELTAŞ  Temizlik Ulaşım İnş. Nak.Pet.San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Beton Ürünleri tesislerinde kullanılan elektriğin indirimli kullanılması için AYDEM ile sözleşme yapılacağından bankalardan teminat mektubu alınması hakkındaki talebi okunarak Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 12.madde olarak,

Destek Hizmetleri Müdürlüğünden gelen, Spor Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan İlçemiz Yukarı Mahalle Bağardı mevki 431 ada 1 nolu 45.318 M2 gayrimenkul üzerinde bulunan İlçe stadyumuna  Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortak  olarak yapılacak olan rekreasyon projeleri, basketbol, hentbol, halı saha, soyunma odaları ve tesisleri için hazırlanacak olan Protokol  ve sözleşmelerde Belediye Başkanına  yetki verilmesi hakkındaki 04/05/2016 tarih ve 129 sayılı yazısı okunarak Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 13.madde olarak,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Acıpayam Yukarı Mahalle Çamlık Caddesi Mevkii, 60 ada 13 ve 14 nolu parselleri kapsayan, İmar Planında Cezaevi olarak görülen alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin 03/05/2016 tarih ve 957 sayılı yazısı okunarak Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 14.madde olarak gündeme alındı.

2

04/05/2016
77

2015 Yılı Bütçe Kesin Hesabı işlemleri

3

04/05/2016
78

Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’ın, Belediyemiz tarafından İmar uygulaması yapılarak İmar Planında Resmi Kurum Alanı (SGK) olarak görülen, İlçemiz Yukarı Mahalle 727 ada 3 nolu 1.121 M2 Parselin bulunduğu alana Acıpayam Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası yapılmak üzere; Sosyal Güvenlik Kurumuna bedelli veya bedelsiz tahsisinin veya devir edilip edilmemesi konusunda gerekli kararın alınması hususundaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

4

04/05/2016
79

Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’ın Belediyemiz tarafından kamulaştırılan, İmar Planında Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesis Alanı olarak görülen, İlçemiz Yukarı Mahalle 391 ada 1 nolu parselin bulunduğu alana Büyükşehir tarafından Yüzme havuzu ve Sosyal Tesisi yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmaması konusunda gerekli kararın alınması hususundaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

5

04/05/2016
80

Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, Alaattin Mahallesi 1926  nolu 25.925 M2 parsel mezarlık alanı olarak kullanıldığı için tahsisi talep edildiğinden, Alaattin Mahallesi 1926 Nolu 25.925 M2 Parselin mezarlık alanı olarak kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

6

04/05/2016
81

Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, Belediyemiz adına kayıtlı Oğuz Mahallesi 1079 nolu 5.100 M2 ve 1080 nolu 10.850 M2 tarla vasfındaki parseller mezarlık alanı olarak kullanıldığı için tahsisi talep edildiğinden, Oğuz Mahallesi 1079 nolu 5.100 M2 ve 1080 nolu 10.850 M2 tarla vasfındaki taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

7

04/05/2016
82

Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, Park ve meydan düzenlemesi yapılması amacıyla projelendirilen Belediyemiz adına kayıtlı Alaattin Mahallesi 6045, 6046, 6047,6048, 6049, 6053, 6054, 6056, 6057, 6059, 6067, 6291 ve 6292 nolu parsellerin tahsisi talep edildiğinden, Alaattin Mahallesi 6045,6046,6047,6048,6049,6053,6054,6056,6057,6059, 6067, 6291  ve 6292 nolu parsellerin Park ve meydan düzenlemesi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

8

04/05/2016
83

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, İlçemiz 746-536-417 sokaklar arasında kalan park alanında orta refüj sulamasında kullanılmak üzere, su deposu yapımı ve çevre düzenlemesi yapılacağı için Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi talep edildiğinden, İlçemiz 746-536 ve 417 sokaklar arasında kalan tescil harici park alanının kullanım hakkının verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

9

04/05/2016
84

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 21.Bölge Müdürlüğü 212.Şube Müdürlüğünce, İlçemiz sınırları içinde bulunan Akalan, Çakır Köyü köy ve Karataş, Alacain, Yeşilyuva ve Çanaktaş- Dereköy dereleri taşkın tesislerinin Belediyemizce  devralınması için  hazırlanan  devir sözleşmelerinin Belediye Meclisimizce  alınacak  karar sonrası,  Şube Müdürlüğüne  gönderilmesi talep edildiğinden, Mecliste  görüşülerek  taşkın tesislerinin    işletme-bakım   onarım çalışmalarının yapılması için devir alınıp-alınmaması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

10

04/05/2016
85

Akalan Mahallesinde ikamet eden vatandaşların belediyemize vermiş oldukları dilekçelerinde Akalan Mahallesinde tarım, hayvancılık  yapmak için mera alanından yer tahsisinin yapılması talep edildiğinden, Akalan Mahallesinde  mera alanından yer tahsis  edilebilmesi için   işlem yapılıp - yapılmaması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   Tarım ve Hayvancılık  komisyonuna havalesi

11

04/05/2016
86

Park Bahçe ve Fen İşleri hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çok amaçlı kamyonet pikap tipi araç alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

12

 

04/05/2016
87

Meclis Başkanının talebi üzerine 12.madde olarak gündeme alınan, Belediyemize bağlı ABELTAŞ  Temizlik Ulaşım İnş. Nak.Pet.San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Beton Ürünleri tesislerinde kullanılan elektriğin indirimli kullanılması için AYDEM ile sözleşme yapılacağından bankalardan teminat mektubu alınması hususundaki 02/05/2015 tarih ve 1263 kayıt numaralı talebinin incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

13

04/05/2016
88

Spor Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan İlçemiz Yukarı Mahalle Bağardı mevki 431 ada 1 nolu 45.318 M2 gayrimenkul üzerinde bulunan İlçe stadyumuna, Belediyemiz ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortak olarak yapılacak olan rekreasyon projeleri, basketbol, voleybol, hentbol, halı saha, soyunma odaları ve benzeri tesisler için hazırlanan proje, yatırım işlemlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü veya Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanacak olan Protokol ve sözleşmelerde Acıpayam Belediyesi adına Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’a yetki verilmesi.

14

04/05/2016
89

. Meclis Başkanının talebi üzerine 14.madde olarak gündeme alınan, Acıpayam Yukarı Mahalle Çamlık Caddesi Mevkii, 60 ada 13 ve 14 nolu parselleri kapsayan, İmar Planında Cezaevi olarak görülen alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi

15

2.OTURUM

İlçemiz Akalan mahallesinde 9 Adet, Ucarı mahallesinde 4 adet, Ovayurt mahallesinde 37 adet, Yeşildere mahallesinde 1 adet,  ve Darıveren mahallesinde 3 adet  toplam 54 adet imar parseli olan arsaların Gelirlerinin  belediyemiz hizmet ve yatırımlarında kullanılmak üzere satılmasına ve satışında Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören Plan Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

04/05/2016
90

16

 

05/05/2016
91

5393 Sayılı Belediye kanunun  15/b. Maddesine  dayanılarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve çalışma Yönetmeliği taslığının kabulünü uygun gören İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü.

17

05/05/2016
92

Belediyemizde mevcut bulunan memur kadrolarından 9. dereceli 1 adet ve 11 dereceli 1 adet Teknisyen kadrosunun iptal edilerek 3. dereceden 2 adet teknisyen kadrosunun,  11. Dereceli 2 Adet Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek 5. Dereceden 2 Adet Zabıta Memuru kadrosunun ihdas edilmesine, Dondurulan kadroda bulunan 4 dereceli 1 adet Muhasip kadrosunun iptal edilmesini, dolu memur kadro iptal ihdaslarının yapılması için düzenlenen II sayılı cetvellerinin onaylanmasını  uygun gören  İdari İşler Komisyonu Raporunun kabulü.

18

05/05/2016
93

İlçemiz Karaismailler Mahallesinde bulunan Maliye adına kayıtlı 238 ada 12 nolu 556 M2 lik taşınmaz üzerine Mahalle Halkının ortak kullanımı için 250-300 m2 lik  tek katlı  Çelik  yapı  yapılarak  Pazaryeri-Düğün Salonu ,Mevlüt  ve diğer Sosyal etkinlik alanı olarak kullanmak üzere Maliye Hazinesinden  Belediyemize Tahsisinin yapılmasını uygun   gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

19

05/05/2016
94

Eğitim  ve Kültür Amaçlı  olarak kullanılmak üzere Mahalle halkına  kazandırmak  için, 6331 sayılı iş ve iş güvenliği açısından tehlike arz eden okul binalarının, 3194 sayılı imar kanunu  gereğince   yıkılmaya yüz tutmuş yerlerin  temizlenmesi, bakımının yapılması için 12 mahallemizde bulunan okul yerlerinin  iş ve işlemlerin  takibini yapmak üzere Belediyemiz adına  Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN‘ a yetki verilmesini  uygun   gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

20

05/05/2016
95

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, Tapunun 27-28-L-C ve 27-28-L-D paftaları, 61 ada 12-15-16 nolu parsellerde hazırlattırılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının PİN= UİP-795,17 Plan işlem numarasında kayıtlı olan ve Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih ve 2015/209 sayılı kararıyla E=1.55 olarak onaylanan plan değişikliğinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından  E=1.50 olarak değiştirilerek uygun görülen Plan değişikliğini itiraz eden Mustafa Ali SAĞUN’un itirazını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

21

05/05/2016
96

Belediyemiz adına kayıtlı olan bu Yeşilyuva Mahallesi  301 ada  2 nolu  parsel  üzerinden  380 KV  Denizli-Varsak Enerji  İletim  hattı 1050,93 m2  irtifa hakkı  için  448,58 Tl bedel belirlendiği ve kamulaştırma  işlemine (taşınmaz üzerindeki 1050,93 m2 lik)   Teşekkülünün  lehine daimi irtifa hakkı tesciline)   muvafakat  edilmesi ve tescil işlemleri için  Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’a yetki verilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

22

05/05/2016
97

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mahallesi, Tapunun N22b-15b-1c paftası, 356 ada 3 ve 357 ada 2 nolu parsellerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu komisyon raporunun kabulü.

23

05/05/2016
98

Belediyemiz adına kayıtlı Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle 727 ada 3 nolu 1.121,00 M2 lik  taşınmazın,  Belediyemiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında  bedel tespiti yapılarak  satış yapılmasını uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü

24

05/05/2016
99

Belediyemiz adına kayıtlı olan bu 391  ada 1    parsel nolu   6.098  m2 lik  taşınmazın      Denizli Büyükşehir  Belediyesi tarafından Yüzme Havuzu  ve Sosyal  Tesisi    yapılmak  üzere   5393 sayılı   Belediye Kanununun 18. Maddesi (e)bendine göre  30 Yıllığına  tahsis edilmesini uygun gören   İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

25

05/05/2016
100

İlçemiz Alaattin Mahallesinde   İmar Planı dışında olan Belediyemize ait  tapunun 0 ada 1926 nolu 25.925 m2 lik  parselde bulunan taşınmaz mezarlık alanı olarak kullanılmak amacıyla 5393 sayılı   Belediye Kanununun 75. Maddesi ( d )bendine göre  25 Yıllığına  Denizli  Büyükşehir Belediyesine  tahsisinin  yapılmasını uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun  kabulü.

26

05/05/2016
101

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda bulunduğundan,  İlçemiz Oğuz Mahallesinde   İmar Planı dışında kalan Belediyemize ait  tapunun 0 ada 1079 nolu 5.100 m2 ve 1080 nolu 10.850 M2 lik  parsellerde bulunan taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanılmak amacıyla 5393 sayılı   Belediye Kanununun 75. Maddesi ( d )bendine göre  25 Yıllığına  Denizli  Büyükşehir Belediyesine  tahsisinin  yapılmasını uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyonu  Raporunun  kabulü.

27

05/05/2016
102

Denizli Büyük Şehir Belediye Başkanlığı tarafından park ve meydan düzenlemesi yapılması amacıyla projelendirilen, Belediyemiz adına kayıtlı Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Alaattin Mahallesinde bulunan 6045,6046,6047,6048,6049,6053,6054,6056,6057,6059,6067, 6291ve 6292 nolu parsellerin bulunduğu alanda projelendirilmiş şekli ile park ve bahçe düzenlemesi yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

28

05/05/2016
103

İmar planında   tescil harici  Park   olarak görülen, İlçemiz 746-536-417 sokaklar arasında kalan park alanında %3 olarak  yapılaşma iznine uygun yer üstünde veya yer  altında görülmeyecek şekilde olmak üzere  ihtiyacı sağlayacak –yollardan  ve trafodan 5  ‘er metre çekmeli olacak  şekilde depo yapılarak  orta refüj  sulamasında  kullanabilmek amacıyla  Denizli Büyükşehir  Belediyesi  Park ve Bahçeler  Dairesi Başkanlığına kullanım hakkının verilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

29

05/05/2016
104

Belediyemiz Fen işleri ile park bahçe kullanılmak üzere 1 adet pikap aracın alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

30

05/05/2016
105

Belediyemiz ortağı bulunan ABELTAŞ ACIPAYAM BELEDİYE TEMİZLİK ULAŞIM İNŞAAT NAKLİYAT PETROL SAN. Ve TİC..ŞTİ.nin Beton ürünleri tesisinde bulunan 250 kv gücündeki 1010093 elektrik abonesininki  tüketilmekte olan elektriğin Aydem tarafından %22 civarında elektrik kullanma indirimi yapılacağından sözleşme için 13.000,00 (Onüçbinlira) tutarında 3 yıl süreli teminat mektubunun Acıpayam Denizbank şubesinden alınmasını, işlerin takibi için Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’ın yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe  Komisyon Raporunun kabulü.

31

05/05/2016
106

Denizli İli,Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, Tapunun 27-28-R-B paftası, 60 ada 13-14 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlattırılan,Çevre ve Şehircilik Bakanlığının PİN= UİP-795,23  Plan işlem numarası ile kayıtlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü

32

05/05/2016
107

Belediye Meclisinin  2016/ HAZİRAN ayı toplantısının  02 HAZİRAN 2016 Perşembe günü saat 16.00 yapılması