EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

KARAR

 

TARİH VE SAYISI K A R A R Ö Z E T İ

 

1. OTURUM 02/09/2016

 

02/09/2016  163 --Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Mahallelerimize çocuk oyun grubu ve muhtelif malzeme alımı için 600.000,00.Tl. kredi alınması hakkındaki talebinin 6. Madde, --Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Şehir Merkezine Hamam inşaatı yapım işinde kullanılmak üzere 1.200.000,00.-Tl. kredi alınması hakkındaki talebinin 7. Madde, --Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere şartlı nakdi yardım ile ilgili alınan çöp toplama aracının Kamu Hizmetine Tahsisi hakkındaki talebinin 8. Madde, --Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Yukarı Mahalle 92 ada 87 parselde kayıtlı bulunan Atıf ERCAN'a ait 478,00 m2.lik yerin 328,00 m2.si yolda kaldığından Kamulaştırılması veya satın alınması hakkındaki talebinin 9. Madde, --Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Yassıhöyük Mahallesi tapunun 143/2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu toplam 12 Adet arsanın satışı hakkındaki talebinin 10. Madde, --İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları cetvelinde C7 gurubunda norm kadro memur sayısı 167 olarak yeniden belirlendiğinden, Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki talebinin 11.madde, --İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Merkezindeki Cadde, Sokak ,Meydan ve spor sahası gibi yerlere isim verilmesi hakkındaki talebin 12. Madde olarak gündeme alınması.

 

 

02/09/2016 164 Ömer SOYSAL’ın Darıveren Mahallesinde İplikçi Sokak adının 15 TEMMUZ veya ağaç-çiçek isimlerinden birinin verilmesi talebi reddedilerek konunun toplantı gündeminden çıkarılması.

 

02/09/2016 165 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Darıveren Mahallesi 0 ada 7920 nolu 3.155,00 m2.lik parselin DESKİ Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

 

02/09/2016 166 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yumrutaş Mahallesi 206 ada 23 nolu 2.755,00 m2, 206 ada 24 nolu 6.644,00 m2 parsellerin DESKİ Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi

 

02/09/2016 167 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İlçemiz Merkez ve Mahallelerde yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere Kilit Taşı Döşeme Kırma Taş ve Kum Alımı yapmak için kredi alınması talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

02/09/2016 168 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Mahallelerimize çocuk oyun grubu ve muhtelif malzeme alımı için 600.000,00.Tl. kredi alınması talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi

 

02/09/2016 169 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Şehir Merkezine Hamam inşaatı yapım işinde kullanılmak üzere 1.200.000,00.-Tl. kredi alınması alınması talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

02/09/2016 170 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan aracın haczedilememesi için Kamu Hizmetine tahsisinin yapılması.

 

02/09/2016 171 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Yukarı Mahalle 92 ada 87 parselde kayıtlı bulunan Atıf ERCAN'a ait 478,00 m2.lik yerin 328,00 m2.si yolda kaldığından dolayı söz konusu parselin Kamulaştırılması veya satın alınması talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

02/09/2016 172 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yassıhöyük Mahallesinde bulunan 12 adet arsanın satılması talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

02/09/2016 173 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları cetvelinde C7 gurubunda norm kadro memur sayısı 167 olarak yeniden belirlendiğinden, Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere İdari İşler komisyonuna havalesi.

 

02/09/2016 174 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Merkezindeki Cadde, Sokak ,Meydan ve spor sahası gibi yerlere isim verilmesi hakkındaki talebin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık ve İdari İşler komisyonuna havalesi.

 

2.OTURUM Yassıhöyük Mahallesi tapunun 143/2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu toplam 12 Adet arsanın satılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü. 05/09/2016 175

 

05/09/2016 176 İlçemiz Yukarı Mahalle 92 ada 87 parselde kayıtlı bulunan Atıf ERCAN'a ait 478,00 m2.lik yerin 328,00 m2.si yolda kaldığından dolayı Kamulaştırılması veya satın alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe ile İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü

 

05/09/2016 177 Mahallelerimize çocuk oyun grubu ve muhtelif malzeme alımı için 600.000,00.Tl. kredi alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe ile İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü.

 

05/09/2016 178 Şehir Merkezine Hamam inşaatı yapım işinde kullanılmak üzere 1.200.000,00.-Tl. kredi alınması uygun gören Plan ve Bütçe ile İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü.

 

05/09/2016 179 İlçemiz Merkez ve Mahallelerde yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere Kilit Taşı Döşeme Kırma Taş ve Kum Alımında kullanılmak üzere 1.900.000,00.-Tl. kredi alınması uygun gören Plan ve Bütçe ile İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü

 

05/09/2016 180 Denizli İli Acıpayam İlçesi Yumrutaş Mahallesi 206 ada 23 nolu 2755 m2 ve 24 nolu 6644 m2 taşınmazların Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski Genel Müdürlüğüne devir edilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü

 

05/09/2016 181 Denizli İli Acıpayam İlçesi Darıveren Mahallesi 0 ada 7920 nolu 3155 m2 taşınmazın Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski Genel Müdürlüğüne devir edilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

 

05/09/2016 182 Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Kuyucak Mahallesi, 1/1000 Uygulaması İmar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

 

2

3 05/09/2016 183 1-)Aşağı ve Yeni Mahalleyi kapsayan Denizli-Antalya Karayolu Yeni Karayolunun iki tarafında bulunan Bulvarın Milli İrade Bulvarı , 2-)Yeni Mahallede bulunan Emniyet Meydanının adının Ömer Halis Demir Meydanı,

3-)Acıpayam Girişinde Aşağı Mahallede bulunan Evkara Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarlarının kesiştiği noktada yapılmış olan meydanın adının da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı

 

4-) Acıpayam Spor Sahasının adının Acıpayam Atatürk Spor Sahası,

 

5-) Acıpayam Devlet Hastanesinin önündeki Sağlık Caddesi ile Okul Caddesinin kesiştiği kavşağa Recep Tayyip Erdoğan Meydanı isimlerinin verilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve İdari İşler Komisyonu Raporunun kabulü.

 

 05/09/2016 184 Darıveren Mahallesinde vefat eden İzzet BAĞLAN'ın isminin park,cadde veya Mahalle girişine verilmesini uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulü.

 

 05/09/2016 185 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları cetvelinde C7 gurubunda norm kadro memur sayısı 167 olarak yeniden belirlendiğinden, Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun ihdas edilmesini uygun gören İdari İşler Komisyon raporunun kabulü.

 

 05/09/2016 186 Belediye Meclisinin 2016/ EKİM ayı toplantısının 03 EKİM 2016 PAZARTESİ günü saat 15.00 DARIVEREN Mahallesi Park Kahvehanesinde yapılması.