AĞUSTOS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   04/08/2016

 

04/08/2016
133

Alaattin Mah.226 ada 1 ve 14 nolu taşınmazların satılması ile ilgili talebinin 11.madde,

Acıpayam İlçesi 143 ada 1 nolu - 110 ada 2 nolu - 238 ada 175 nolu taşınmazların devir alınması talebin 12. Madde,

Milli Eğitim Müdürlüğünün, Karaağaç kız meslek Lisesi yanında bulunan park alanı kullanım hakkının verilmesi talebinin 13. Madde,

Sözleşmeli İnşaat teknikeri çalıştırılması için ücretinin belirlenmesi talebinin 14. Madde,.

Sözleşmeli olarak Harita teknikeri çalıştırılması için ücretinin belirlenmesi talebinin 15. madde

Acıpayam Kent Konseyinin taleplerinin 16. madde

ABELTEŞ unvanının anonim şirketine dönüştürülmesi talebinin 17. Madde olarak gündeme alınması.  

 

 

04/08/2016
134

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Pınaryazı Mahallesi İmar Plan notu değişikliği talebinin incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

 

04/08/2016
135

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yeşilyuva Mahallesi 645 ada 8-9 ve nolu parsellerin İmar Plan tadilatı ile ilgili talebinin incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

 

04/08/2016
136

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kuyucak Mahallesi Uygulamalı İmar Plan değişikliği talebinin  incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

 

 

04/08/2016
137

Filiz YARDIM’ın Darıveren Mahallesinde bulunan cadde ve sokak ismi olarak İZZET BAYLAN isminin verilmesi talebinin incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

 

 

04/08/2016
138

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mahallelerde yapılan Numarataj çalışmasından ücret alınması talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi

 

04/08/2016
139

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akalan Mah. 696 ada 4-5 nolu- 697 ada 1-2 nolu taşınmazların Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması talebinin incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

04/08/2016
140

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Yassıhöyük Mahallesi 177 ada 2 nolu parselin DESKİ Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması talebinin  incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

04/08/2016
141

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Karahöyük Mahallesinde bulunan toplam 18 adet arsanın satış talebinin incelenmek üzere   Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

 

04/08/2016
142

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Memur Kadroları derece ve kadro değişikleri talebinin incelenmek üzere   İdari İşler  komisyonuna havalesi

 

 

04/08/2016
143

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Alaattin Mah.226 ada 1 ve 14 nolu taşınmazların satılması talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi

 

 

04/08/2016
144

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Acıpayam İlçesi 143 ada 1 nolu - 110 ada 2 nolu - 238 ada 175 nolu taşınmazların devir alınması talebinin incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

 

04/08/2016
145

Milli Eğitim Müdürlüğünün, Karaağaç kız meslek Lisesi yanında bulunan park alanı kullanım hakkının verilmesi talebinin incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

04/08/2016
146

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Sözleşmeli İnşaat teknikeri çalıştırılması için ücretinin belirlenmesi talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe ve İdari İşler komisyonuna havalesi

 

 

04/08/2016
147

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Sözleşmeli olarak Harita teknikeri çalıştırılması için ücretinin belirlenmesi talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe ve İdari İşler komisyonuna havalesi

 

2.OTURUM

 

Acıpayam Kent Konseyinin taleplerinin meclisimizce değerlendirilmesi.

05/08/2016
148

 

05/08/2016
149

ABELTAŞ Unvan değişikliği

 

 

05/08/2016
150

Memur Kadroları derece  değişiklerini uygun gören  İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü.

 

 

05/08/2016
151

Sözleşmeli İnşaat teknikeri çalıştırılması için ücretinin belirlenmesini uygun gören Plan ve Bütçe ile İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü.

 

 

05/08/2016
152

Sözleşmeli Harita teknikeri çalıştırılması için ücretinin belirlenmesini uygun gören Plan ve Bütçe ile İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü.

 

 

05/08/2016
153

Mahallelerde yapılan Numarataj çalışmasından ücret alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulü

 

 

05/08/2016
154

Alaattin Mah.226 ada 1 ve 14 nolu taşınmazların satılmasını,bu işlemlerin yapılması için  Belediye Encümenine  yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulü.

 

 

05/08/2016
155

Karahöyük Mahallesinde bulunan toplam 18 adet arsanın satışını, bu işlemlerin yapılması için  Belediye Encümenine  yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulü.

23

05/08/2016
156

Pınaryazı Mahallesi İmar Plan notu değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

24

05/08/2016
157

Yeşilyuva Mahallesi 645 ada 8-9 ve nolu parsellerin İmar Plan tadilatını plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

25

05/08/2016
158

Akalan Mah. 696 ada 4-5 nolu parsellerin Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılmasını uygun gören, 697 ada 1 ve 2 numaralı taşınmazların tahsisinin yapılmasını uygun görmeyen  İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü. 

26

05/08/2016
159

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Acıpayam İlçesi 143 ada 1 nolu taşınmazda bulunan 16-17-18-19-20 nolu bağımsız bölümler ile Mülkiyeti DESKİ Genel Müdürlüğüne ait  110 ada 2 nolu - 238 ada 175 nolu taşınmazların belediyemiz adına devir alınmasını  uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

27

05/08/2016
160

Karaağaç kız meslek Lisesi yanında bulunan park alanı kullanım hakkının verilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

28

05/08/2016
161

Yassıhöyük Mahallesi 177 ada 2 nolu parselin DESKİ Genel Müdürlüğüne devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

32

03/06/2016
162

Belediye Meclisinin  2016/ EYLÜL ayı toplantısının  02 EYLÜL 2016 Cuma günü saat 15.00 Alaattin Mahallesi Park Kahvehanesinde yapılması