ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2024 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2024 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

07/06/2024
29

İlçemiz için hayati bir önem olan gençlerimizin korunması ve sağlıklı bir nesil oluşması için uyuşturucu ile mücadele biriminin kurulması için komisyon oluşturulması hakkındaki önerge 7. Madde olarak değerlendirmek üzere gündeme alındı.

Belediyemizin sorumluluğundaki Olukbaşı Mahallesi ve Benlik Mahallesi sınırında yer alan Acıpayam Kanyonu (Çatak Kanyonu) Mesire Yeri ile Dodurga Mahallesi'nde bulunan Keloğlan Mağarası Sosyal Tesislerinin, Belediye Meclisi tarafından belirlenecek süre ve bedelle Acıpayam Belediyesi Temizlik Ulaşım İnşaat Nakliyat Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ABELTAŞ) tarafından işletilmesi 1. Madde olarak değerlendirmek üzere oy birliği ile gündeme alındı, incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

07/06/2024
30

Belediyemizde mevcut boş memur kadrolarından; 4. dereceli 1 adet Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 4.dereceden 1 adet Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesine istinaden, mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

07/06/2024
31

, Belediyemize ait 39 adet araç ve iş makinesinin,  ABELTAŞ Acıpayam Belediyesi Tmz. Ulş. İnş. Nakl. Petr. San. Tic. A.Ş. nin  sermaye artışı kararı alması nedeniyle ayni olarak aktarılmasının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

07/06/2024
32

ABELTAŞ Acıpayam Belediyesi Tmz. Ulş. İnş. Nakl. Petr. San. Tic. A.Ş.nin, Sermaye artırımının Acıpayam Belediye Başkanlığından karşılanmasının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

07/06/2024
33

Belediyemiz adına hisseli olarak kayıtlı taşınmazları diğer hissedarları olan kurum/vatandaşlara taşınmaz bedeli, miktarı ve değer farkı gözetmeksizin rızaen taksim veya ifrazen taksim yapmaya ve Belediyemiz adına taksim sonucu müstakil veya hisseli taşınmazların tapu devir işlemlerinde Acıpayam Belediyesi adına Levent YILDIRIM’a yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

07/06/2024
34

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Aşağı Mahalle, 514 ada 13 no.lu İmar Planında ibadet alanında kalan taşınmazın Kur’an Kursu yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre İlçe Müftülüğüne tahsisinin yapılmasının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

07/06/2024
35

Yasaklı Madde ve Kötü Alışkanlıklardan Korunma Komisyonu”na, Meclis Üyelerinden, Mehmet ALEV, Uğur UYSAL, Serdar KARAASLAN, Ali ÖZCAN, Gülçin İPEK, Nuri SÖZER, ve Nilgün KESER mevcut üyelerin oy birliği ile seçildi.  

07/06/2024
36

Belediyemize ait, 39 adet muhtelif marka ve modeldeki araç ve iş makinalarının ayni sermaye olarak Şirket esas sermayesine eklenmek üzere (ABELTAŞ) Acıpayam Belediyesi Tmz. Ulş. İnş. Nakl. Petr. San. Tic. A.Ş. ne devrine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde (i) bendine  istinaden, mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

07/06/2024
37

Acıpayam Belediyesi Tmz. Ulş. İnş. Nakl. Petr. San. Tic. A.Ş.nin, (ABELTAŞ) 3.500.000,00- TL olan sermayesinin 30.715.654,47-TL kısmının şirketin iç kaynaklarından, 5.787.345,53-TL kısmının da Acıpayam Belediye Başkanlığından karşılanmak üzere 36.500.000,00-TL artırılarak 40.000.000,00-TL’ye çıkarılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (i) bendine istinaden, mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

07/06/2024
38

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı İmar Mahalle, Kerpiçlik Dikilitaş mevkii, 514 ada 13 no.lu, 340.00 m2 yüzölçümlü, 1 katlı betonarme Kur’an kursu ve arsası nitelikli taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre, Acıpayam İlçe Müftülüğü’ ne 10 (on) yıllığına Tahsisinin yapılmasına,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

07/06/2024
39

Belediyemizin sorumluluğundaki, Olukbaşı Mahallesi ve Benlik Mahallesi sınırında yer alan, Acıpayam Kanyonu (Çatak Kanyonu) Mesire Yerinin, yıllık 70.000,00-TL,

Dodurga Mahallesinde bulunan Keloğlan Mağarası ve Sosyal Tesislerinin, yıllık 20.000,00-TL bedelle, devam eden yıllarda belirlenen ücretin TÜFE oranında artırılmak üzere, Acıpayam Belediyesi Temizlik Ulaşım İnşaat Nakliyat Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne (ABELTAŞ) 5 yıllığına kiraya verilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.