ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

        KARAR                         TARİH VE SAYISI

                             K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

03/02/2023
19

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yumrutaş Mahallesi 262 ada 2, 3, 4 parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi 3. Madde,

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz  mevcut boş memur kadrolarından, Mühendis, Tekniker ve  Programcı kadroları, derece - kademe değişikliği kadro ihdası yapılması hakkındaki talebi 4.madde  olarak değerlendirmek üzere oy birliği ile gündeme alındı.

 

03/02/2023
20

Mülkiyeti Belediyemize ait, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Dodurga Mahallesi, 179 ada 1 parsel no.lu 7.030,05 m2 taşınmazın;  Belediye Meclisinin 03/06/2022 tarih ve 39 sayılı kararında belirtilen ve 13 maddeden ibaret olan “şartnamenin” Acıpayam Ziraat Odası tarafından şartsız ve koşulsuz olarak kabul edilmesi ve altı ay içerisinde ruhsatlandırma işleminin tamamlanması koşulu ile Acıpayam Ziraat Odası Başkanlığının süre uzatımı kabul edilerek,5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereğince toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

03/02/2023
21

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yumrutaş Mahallesi 262 ada 2, 3, 4 parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki dair talebinin  İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

03/02/2023
22

Belediyemiz  mevcut boş memur kadrolarından,

1.dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, 4.dereceden 1 adet Mühendis,

3.dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, 5.dereceden 1 adet Mühendis,

1.dereceli 1 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 4.dereceden 1 adet Tekniker,

3.dereceli 2 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 6.dereceden 2 adet Tekniker,

3.dereceli 1 adet Programcı kadrosunun iptal edilerek, 6.dereceden 1 adet Programcı

kadrolarının  ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/1 maddesine istinaden,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

 

03/02/2023
23

İlçemiz, Yumrutaş Mahallesi 262 ada 2, 3, 4 parsellerini kapsayan alanda Yapılacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliğinin tekrar incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.