ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

        KARAR                         TARİH VE SAYISI

                             K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

05/05/2023
38

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemizde bulunan TOKİ Alanına yol bağlantısını sağlamak amacıyla plan bütünlüğü  açısından, Yol, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanlarının planlanması açısından Kamu  Yararı Kararı (Kamulaştırma) alınması hakkındaki talebi 4. Madde olarak, 

Meclis Üyeleri, Orhan GÜN, Ertan BAŞKAN, Mahir ALTUĞ ve Ali BARDAKÇI’nın; Akalan Mahallesinde bulunan Kantarı ücret tarifesinin gözden geçirilerek fiyatının güncellenmesi ve bazı tarifelerde değişiklik yapılması talepleri 5. Madde olarak değerlendirmek üzere oy birliği ile gündeme alındı.   

no

05/05/2023
39

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2022 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,  toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

05/05/2023
40

09 Nisan 2023 tarih ve 32158 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile C9 grubunda işlem görmeye başlayan ve belediyemizin, Norm Kadro Memur kadro toplamı 270, Sürekli İşçi Kadro Toplamı 133 olarak yeni kadrolardan  (I) Sayılı Kadro İhdası cetvelinde  (Memur), belirtilen 102 Adet Memur Kadrosu ile (V) Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdası cetvelinde belirtilen 50 Adet işçi kadrosunun ihdas edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

05/05/2023
41

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemizde bulunan TOKİ Alanına yol bağlantısını sağlamak amacıyla plan bütünlüğü  açısından, Yol, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanlarının planlanması açısından Kamu  Yararı Kararı (Kamulaştırma) alınması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,  toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

05/05/2023
42

Meclis Üyeleri, Orhan GÜN, Ertan BAŞKAN, Mahir ALTUĞ ve Ali BARDAKÇI’nın; Akalan Mahallesinde bulunan Kantarı ücret tarifesinin gözden geçirilerek fiyatının güncellenmesi ve bazı tarifelerde değişiklik yapılması taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,  toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

05/05/2023
43

Belediyemiz 2022 Mali Yılı bütçe kesin hesabına ait Gider ve Gelir Kesin Hesabı olarak iki kısımdan oluşan 2022 yılı kesin hesaplar kararnamesi için yapılan oylama neticesinde; Zühal DEMİR, Ali BARDAKÇI, Abdullah ONAÇ, Erkut ERDOĞAN’ın ret, Ertan BAŞKAN’ın çekimser oya karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

05/05/2023
44

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Çamlık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2 ada 154, 3 ada 74, 12 ada 1-2-3-26-32-51-52-53-57-58-59-86-87-88-89-94-95-96-115-116-117, 30 ada 1-21-37 no.lu parseller olmak üzere, 26 adet parsel toplamı yaklaşık 10.930,56 hektar alana 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. Ve 14. Maddeleri kapsamında kamu yararı kararı alınması için yapılan oylama neticesinde; Ertan BAŞKAN ret, Zühal DEMİR, Ali BARDAKÇI, Abdullah ONAÇ Çekimser oya karşılık, 15 kabul oyla, oy çokluğu ile kabul edilerek, Acıpayam İlçesi, Çamlık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, yaklaşık 10.930,56 hektar alan için Kamu Yararı Kararı alınmasına toplantıya katılan mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi

 

05/05/2023
45

Akalan Mahallesinde bulunan ve kiraya verilen kantarın beher sefer tartı için KDV dahil; Traktör, Transit ve bu gibi araçlardan  20,00-TL, Kamyonlardan 30,00-TL, Tırlardan 50,00-TL alınması için yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi.