ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI MART AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI MART AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

        KARAR                         TARİH VE SAYISI

                             K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

03/03/2023
24

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yumrutaş Mahallesi 262 ada 2, 3, 4 no.lu parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki talebi 1. Madde olarak değerlendirmek üzere gündeme alınarak, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

no

03/03/2023
25

Mevcut Boş memur kadrolarından;

4.dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, 6.dereceden 1 adet Mühendis,

4.dereceli 1 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 6.dereceden 1 adet Tekniker,

5.dereceli 1 adet Çocuk Eğiticisi kadrosunun iptal edilerek, 7.dereceden 1 adet Çocuk Eğiticisi,

Mevcut Dolu memur kadrolarından;

3.dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, 1.dereceden 1 adet Mühendis,

3.dereceli 1 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 2.dereceden 1 adet Tekniker, kadrolarının ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/1 maddesine istinaden,  toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.   

 

03/03/2023
26

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz, Pınaryazı Mahallesi, 152 ada, 3 ve 13 no.lu parselleri  kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki dair talebinin  İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

 

03/03/2023
27

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Pınaryazı Mahallesi,  152 ada 3 ve 13  no.lu parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği oy birliği ile kabul edilerek, 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onaylanmasına, toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

03/03/2023
28

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mahallesi,  262 ada 2, 3 ve 4  no.lu parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği oy birliği ile kabul edilerek, 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onaylanmasına, toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.