ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI ARALIK  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

        KARAR                         TARİH VE SAYISI

                             K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

08/12/2023
97

Belediyemizde mevcut boş memur kadrolarından; 4. dereceli 1 adet Veteriner İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1.dereceden 1 adet Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesine istinaden, mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

no

08/12/2023
98

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz, Yeni Mahallesi 300 ada 1 ve 2 parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,  mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

08/12/2023
99

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz, Yeşildere Mahallesinde toplulaştırma sahası ve imar planı arasında kalan yol güzergahına ait alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,  mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

08/12/2023
100

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz, Yukarı Mahalle, 222 ada 13 parsel ile Aşağı Mahallesi 548 ada 1 parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,  mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

08/12/2023
101

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Akalan Mahallesinde Nazım İmar Planına uygun olarak 580 ada 3 no.lu parsel ve çevresini kapsayan alanda hazırlattırılan Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,  mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

08/12/2023
102

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı, Apa Mahallesi, 161 ada 3 no.lu  492,30 m² avlu vasfındaki taşınmazın satılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,  mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

08/12/2023
103

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı İlçemize bağlı Yeşilyuva Mahallesi 646 Ada 1 no.lu 30358,22 m² taşınmazsın mezarlık olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre, Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,  mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

08/12/2023
104

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde ödeneklerin yetmeyeceği tespit edilen bazı harcama kalemlerine Ek Bütçe yapılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,  mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

08/12/2023
105

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeni Mahallesinde 300 ada 1 ve 2 no.lu parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan, N22B-08D-1B paftasında, 443300 - 443400 yatay, 4143200 - 4143300 dikey koordinatları arasında kalan,  1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onaylanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (c) bendine istinaden toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

08/12/2023
106

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşildere Mahallesinde toplulaştırma sahası ve imar planı arasında kalan yol güzergahını kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onaylanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (c) bendine istinaden toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

08/12/2023
107

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle 222 ada 13 no.lu ile Aşağı Mahalle 548 ada 1 no.lu parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onaylanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (c) bendine istinaden toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

08/12/2023
108

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Akalan Mahallesi 580 ada 3 no.lu parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan,  1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onaylanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (c) bendine istinaden toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

08/12/2023
109

Mülkiyeti Belediyemize ait, Mülkiyeti Belediyemize ait, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Apa Mahallesi, Köyiçi mevkii,  161 ada, 3 no.lu 492,30 M² avlu nitelikli taşınmazın satılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

08/12/2023
110

Mülkiyeti Belediyemize ait, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi, 646 ada  1  no.lu  30358.22 M2   yüzölçümlü, mezarlık alanı nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre, Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

08/12/2023
111

2023 Yılı bütçesinde yetmeyeceği tespit edilen harcama kalemlerine Ek Bütçe yapılmasına, 9 ret oya karşılık 15 evet oya karşılık, oy çokluğu ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (b) fıkrası hükmü gereğince mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.