ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI TEMMUZ  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

04/07/2022
42

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz tarafından yapılacak olan Gençlik ve Kültür Merkezi ve  GES projesi için Ek Bütçe yapılması hakkındaki talebinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.   

 

04/07/2022
43

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz tarafından; Mülkiyeti Belediyeye ait Sırçalık Mahallesi 1545 parsel 18.700 m2 taşınmaz üzerinde yapılacak olan 900 KW GES projesinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması talebinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

04/07/2022
44

Gençlik ve Kültür Merkezinin yapımı için 2022 yılı gider bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğü 06.05.07.04 harcama koduna 30.000.000,00 TL,

GES projesi için 2022 yılı gider bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğü 06.05.07.90 harcama koduna 25.000.000,00 TL. Ek bütçenin yapılmasına,

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (b) fıkrası hükmü gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

04/07/2022
45

Denizli İli Acıpayam İlçesi Sırçalık Mahallesi, 1545 no.lu 18.700 M² Parsel üzerine yapılacak olan ve belediyemiz yatırım programında bulunan 900 KW GES PROJESİ için; İller Bankası A.Ş: den 25.000.000,00-TL (faiz hariç) kredi kullanılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da onay alınarak borçlanmaya gidilmesine, 1 çekimser,  4 ret oya karşılık, 14  kabul oyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendine istinaden toplantıya katılan mevcut üyelerin Oy çokluğu ile karar verildi.