ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

04/02/2022
08

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Plansız alan dışında kalan, İlçemiz Aşağı Mahalle, 140 ada 2 no.lu parselin, Belediye Hizmet Alanı amaçlı olarak planlanması için Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

04/02/2022
09

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahallesi, Gedikli Mevkii, Tapunun 31-28-III no.lu pafta, 140 ada 1 ve 2 no.lu mera vasfında olan parsellerin bulunduğu bölgede, Belediye Hizmet Alanı amaçlı ilave imar planı yapılmasına, 2 red  oya karşılık 18 kabul oyla,  oyçokluğu ile karar verildi.