ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI OCAK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI OCAK AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

07/01/2022
01

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; Mehmet ALEV, Ertan BAŞKAN.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine ; Erkut ERDOĞAN,       Ömer YALÇINDAĞ.

İdari Ve Genel İşler Komisyonu Üyeliğine ;  Huri Ceren KURT, Baki TATAR.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine; İmdat ALTUN, Ertan BAŞKAN.

Çevre ve Sağlık İşleri Komisyonu Üyeliğine; Ali BARDAKCI,      Baki  TATAR       mevcudun oy birliği ile seçildi.

 

07/01/2022
02

Belediyenin 2021 Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, Mahir ALTUĞ, Şükrü YALÇIN, Abdullah SÖNMEZ, Zühal DEMİR ve Ertan BAŞKAN Denetim Komisyonu olarak görev yapmak üzere seçildi.

 

07/01/2022
03

Mevcut Dolu Memur kadrolarından Mühendis - Şehir Plancısı -Tekniker - Şef ve Zabıta Memuru kadroları derece-kademe ihdası ile Boş Memur kadrolarından Memur ve Şoför kadrolarının iptal edilerek Eğitmen kadrosu ihdas edilmesi.

 

07/01/2022
04

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere, tam zamanlı olarak 6 Adet Mühendis, 9 adet Tekniker,  1 Adet Peyzaj Mimarı, 3 Adet Programcı, 1 Adet Teknisyen ve Kısmi Zamanlı Olarak 1 adet Avukat’ın, 2022 yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması için aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

07/01/2022
05

Zabıta Müdürlüğünün, Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele 2021 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

07/01/2022
06

2022 yılında Teknik Hizmetler Sınıfında, Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak, 

6 Adet Mühendis – 1 Adet Peyzaj Mimarı - 9 Adet Tekniker - 3 Adet Programcı - 1 Adet Teknisyen’in, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak Avukatlık  Hizmetlerinde, 1 adet Avukat kadro unvanlı sözleşmeli personellerin 2022 yılı için ücretlerinin,

2022 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesinde belirlenen ek ödeme dâhil tavan ücretten ödenmesine 3 ret oya karşılık, Meclis Başkanı ve oturuma katılan 21 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

07/01/2022
07

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren, belediyemiz zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 2022 yılında  667,00.-TL Aylık Maktu Fazla Çalışma ücreti ödenmesine  mevcudun oy birliği ile karar verildi.