ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

08/04/2022
15

Belediye Meclis Üyeleri Ramazan AKTAŞ  ve Coşkun KILINÇARSLAN (1) bir yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyesi olarak seçildi.

 

08/04/2022
16

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; Mahir ALTUĞ, Orhan GÜN, Gülbin Gülsen ÖZTAŞ, İmdat ALTUN, Ertan BAŞKAN

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine ; Mustafa SARGIN,     Tevfik ÖNCÜL, Mehmet ESKİN          , Huri Ceren KURT, Ertan BAŞKAN

İdari Ve Genel İşler Komisyonu Üyeliğine ; Şükrü YALÇIN, Abdullah SÖNMEZ, Abdullah KANDEMİR,           Zühal DEMİR, Ömer YALÇINDAĞ

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine; Murat CANKARDAŞ, Abdullah SÖNMEZ, Orhan GÜN,         Erkut ERDOĞAN, Baki TATAR

Çevre ve Sağlık İşleri Komisyonu Üyeliğine; Metin AFŞARLI, Arif ALAGÖZ, Mehmet ESKİN, Mehmet ALEV, Ömer YALÇINDAĞ

 

08/04/2022
17

Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu Meclis Başkanı tarafından okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu.  

 

11/04/2022
18

2021 Yılı Çalışmaları Faaliyet Raporunun görüşmelerinin ve oylamasının 12 NİSAN 2022 SALI günü saat 16.00’da Belediye Binası, Sosyal Tesis Salonunda yapılmak üzere birleşimin kapatılması mevcut üyelerin oy birliği ile kabul edildi

 

08/04/2022
19

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan, Acıpayam Belediyesi 2021 yılı faaliyetlerini gösterir Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun oylanmasında, Ertan BAŞKAN, Zühal DEMİR, Baki TATAR, Huri Ceren KURT, Ali BARDAKÇI, İmdat ALTUN ve Ömer YALÇINDAĞ’ın Ret oyu kullandıkları, Meclis 2.Başkan Vekili ve oturuma katılan 11 üyenin kabul oyu kullandıkları görülerek mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.