ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI HAZİRAN  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

03/06/2022
34

Emlak İstimlak Müdürlüğünün, Acıpayam Ziraat Odası Başkanlığına 2 yıllık şartlı devri yapılan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Dodurga Mahallesi, 179 ada 1 no.lu 7.030,05 M² taşınmazın devir süresi dolduğu için devir süresinin uzatılması hakkındaki talebinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.   

 

03/06/2022
35

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Temizlik İşleri ve Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin, İdari ve Genel İşler Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

03/06/2022
36

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/f maddesi gereğince güncellenmesine ihtiyaç duyulan Vergi Resim ve Ücretlerin görüşülmesi hakkındaki talebinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

03/06/2022
37

Hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu, Yukarı Mahalle, 43 ada 29 ve 30 parsellerini kapsayan Hükümet  Konağı alanın konumu, ilçemiz adına hassas bir noktada yer alması sebebiyle inceleme devam ettiğinden, konunun Temmuz ayı toplantısında tekrar görüşülmek üzere mevcut üyelerin oy birliği ile kabul edildi.  

 

03/06/2022
38

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Hisar Mahallesi, Bozalan Mevkii, 999 no.lu 485.00 M² arsa, Hisar Mahallesi, Bozalan Mevkii 874 no.lu 1025.00 M² tarla, Pınarbaşı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 282 ada 7 no.lu 526,34 M² arsa, Pınarbaşı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 282 ada 8 no.lu 481.99 M² arsa Pınarbaşı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 282 ada 11 no.lu 393,36 M² arsa, Pınarbaşı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 282 ada 12 no.lu 380.59 M²’arsa, Apa Mahallesi, Bağarası mevkii, 125 ada 21 no.lu 435.00 M² tarla, Apa Mahallesi, Bağarası mevkii, 142 ada 3 no.lu 952.00 M² tarla, Apa Mahallesi, Bağarası mevkii, 145 ada 27 no.lu 1070.00 M² tarla, Apa Mahallesi, Bağarası mevkii, 249 ada 9 no.lu 5655.00 M²’’lik tarla, Çamlık Mahallesi, Armut Arası mevkii, 6 ada 1 no.lu 746.00 M2 tarla, Gümüş Mahallesi, Köyiçi mevkii, 2686 no.lu 499.00 M² arsa, Darıveren Mahallesi, Kırgıllı Mevkii, 309 ada 1 no.lu 10897,02 M²’lik tarla vasfındaki taşınmazların satılması oy çokluğu ile kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine istinaden mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

03/06/2022
39

Mülkiyeti Belediyemize ait, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Dodurga Mahallesi, 179 ada 1 parsel no.lu 7.030,05 m2 taşınmazın, yukarıda 13 maddeden ibaret olan “şartnamenin” Acıpayam Ziraat Odası tarafından şartsız ve koşulsuz olarak kabul edilmesi şartıyla, Acıpayam Ziraat Odası Başkanlığının süre uzatımı kabul edilerek; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

03/06/2022
40

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine dayanılarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından meclise sunulan Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün ekteki şekliyle sunulan “Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin” oy birliği ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (m) fıkrası gereğince toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

           

03/06/2022
41

Mesai saatleri dışında ve hafta sonu şahısların ikametlerinde yapılacak olan evlendirme akitleri için 1.750,00 Tl, *Yeşilyuva Mahallesinde bulunan sosyal tesis içinde yapılacak olan düğünler için 1.500,00 TL, Kapalı düğün salonu için 2.000,00 TL, * İş deneyim belgesi ücreti için KDV Hariç 1.000,00 TL, *Zemin Etüdü ve kontrollük ücreti olarak KDV Hariç 500,00 TL, mahallelerde bu ücretin %50 indirimli uygulanmasına, *Proje tarama ücreti için KDV Hariç 200,00 TL, *Tadilat projesi kontrol ücreti 1,5 TL/ m2 alınmasına, mahallelerde bu ücretin 0,5 TL/m2 olarak uygulanmasına, *Kamyonun bir saatlik kiralama ücretinin KDV Dâhil 700,00 TL,*Greyderin bir saatlik kiralama ücretinin KDV Dâhil 1.100,00 TL, *Silindirin bir saatlik kiralama ücretinin KDV Dâhil 500,00 TL, *Lastikli yükleyicinin bir saatlik kiralama ücretinin KDV Dâhil 850,00 TL, *Beko-Leoder yükleyicinin bir saatlik kiralama ücretinin KDV Dâhil 600,00 TL, *Ekskavatörün bir saatlik kiralama ücretinin KDV Dâhil 1.100,00 TL olarak alınmasının kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.