ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 KASIM AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

                                               T.C.

                           ACIPAYAM  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

                                      2022 YILI MECLİS KARARI

TOPLANTI DÖNEMİ

2022 / KASIM

TARİHİ

04/11/2022

GÜNÜ - SAATİ

CUMA  15:00

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

74

DİVAN

 

Hulusi ŞEVKAN                      Metin AFŞARLI             Gülbin Gülsen ÖZTAŞ            

MECLİS BAŞKANI                         KATİP                                  KATİP

TOPLANTIYA

KATILANLAR

Abdullah KANDEMİR, Mahir ALTUĞ, Şükrü YALÇIN, Metin AFŞARLI, Hüseyin ERDEM, Murat CANKARDAŞ,  Mehmet ESKİN, Birgül BURHAN, Orhan GÜN, Tevfik ÖNCÜL, Arif ALAGÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Ramazan AKTAŞ, Çoşkun KILINÇARSLAN, Gülbin Gülsen ÖZTAŞ, Ertan BAŞKAN, Zühal DEMİR, Baki TATAR, Ali BARDAKÇI, İmdat ALTUN, Mehmet ALEV, Erkut ERDOĞAN. Ömer YALÇINDAĞ.

TOPLANTIYA

KATILMAYANLAR

Mustafa SARGIN, Huri Ceren KURT

 

Teklif Eden Müdürlük

Yazı İşleri Müdürlüğü

Konusu

Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

 

Gündemin 1. Maddesi : Gelen yazıların okunarak gündeme alınması.

AK Parti Grubu Meclis Üyeleri, Abdullah KANDEMİR, Mahir ALTUĞ, Şükrü YALÇIN, Metin AFŞARLI, Hüseyin ERDEM, Murat CANKARDAŞ,  Mehmet ESKİN, Birgül BURHAN, Orhan GÜN, Tevfik ÖNCÜL, Arif ALAGÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Ramazan AKTAŞ, Çoşkun KILINÇARSLAN, Gülbin Gülsen ÖZTAŞ’ın;

Belediye Başkanlığında kullanılmak üzere (makam) TOGG SUV aracın alınması hakkındaki talep dilekçeleri okundu ve oy birliği ile gündeme alınarak, 4. Madde olarak görüşülmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

       Hulusi ŞEVKAN                        Metin AFŞARLI                             Gülbin Gülsen ÖZTAŞ                                              

       Meclis  Başkanı                                       Katip                                                   Katip           

(Acıpayam Belediye Başkanı)      

 

 

 

1

                                               T.C.

                           ACIPAYAM  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

                                      2022 YILI MECLİS KARARI

TOPLANTI DÖNEMİ

2022 / KASIM

TARİHİ

04/11/2022

GÜNÜ - SAATİ

CUMA   15:00

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

75

 

Teklif Eden Müdürlük

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Konusu

Sayaç Memuru  Kadrosunun iptal edilerek, Çocuk Eğiticisi Kadrosu İhdas edilmesi.

 

Gündemin 2. Maddesi : Belediyemizde mevcut bulunan, Sayaç Memuru kadrosunun iptal edilerek Çocuk Eğiticisi kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik gereğince, Belediyemizdeki Boş memur kadrolarından;

Belediyemizde mevcut bulunan Boş 5.dereceli 1 adet Sayaç Memuru kadrosunun iptal edilerek  5.dereceden 1 adet  Çocuk Eğiticisi kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31/10/2022 tarih ve 885 sayılı ve yazılarının Belediye Meclisince yapılan müzakeresi  sonucunda :

Belediyemizde mevcut boş memur kadrolarından;

5. dereceli 1 adet Sayaç Memuru kadrosunun iptal edilerek, 5.dereceden 1 adet Çocuk Eğiticisi kadrosunun ihdas edilmesi için yapılan işaretli oylamada;

Ertan BAŞKAN ve Baki TATAR’ın Ret oyuna karşılık, 22 kabul oyla, oy çokluğu ile kabul edilerek;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince ve yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen, ekte sunulan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu -Boş Kadro Durumu (memur) cetvelinin kabulüne,

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/1 maddesine istinaden, mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

Ret Oy : Ertan BAŞKAN, Baki TATAR

 

 

       Hulusi ŞEVKAN                           Metin AFŞARLI                        Gülbin Gülsen ÖZTAŞ                                                

       Meclis  Başkanı                                       Katip                                               Katip           

(Acıpayam Belediye Başkanı)      

 

                                               T.C.

                           ACIPAYAM  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

                                      2022 YILI MECLİS KARARI

TOPLANTI DÖNEMİ

2022 / KASIM

TARİHİ

04/11/2022

GÜNÜ - SAATİ

CUMA   15:00

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

76

 

Teklif Eden Müdürlük

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Konusu

2 Adet Eğitmen ve 1 adet Çocuk Eğiticisi Kadrolarında Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin ücretlerinin belirlenmesi talebi.

 

Gündemin 3. Maddesi : Belediyemiz de boş bulunan, 2 Adet Eğitmen ve 1 Adet Çocuk Eğiticisi kadrolarında, Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması için ücretinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Belediyemiz memur kadrolarında;

15/10/2022-31/12/2022 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere;

1- Belediyemizde Tam zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 2 adet Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 9880 Unvan kodu Eğitmen,

2- Belediyemizde Tam zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 1 adet Genel İdare Hizmetler sınıfında boş bulunan 7985 Unvan kodu Çocuk Eğiticisi,

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin ücretinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/10/2022 tarih ve 886 sayılı yazısının Belediye Meclisince yapılan müzakeresi  sonucunda :

Konunun incelenmesi için  Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

Meclis Başkanının talebi üzerine, komisyonuna havale edilen konunun komisyonda incelenmesi için oturuma 10 dakika ara verildi.

 

 

       Hulusi ŞEVKAN                           Metin AFŞARLI                          Gülbin Gülsen ÖZTAŞ                                           

       Meclis  Başkanı                                       Katip                                                 Katip           

(Acıpayam Belediye Başkanı)      

 

1

                                               T.C.

                           ACIPAYAM  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

                                      2022 YILI MECLİS KARARI

TOPLANTI DÖNEMİ

2022 kasım

TARİHİ

04/11/2022

GÜNÜ - SAATİ

CUMA 16:00

BİRLEŞİM

01

OTURUM

02

KARAR NO

77

DİVAN

 

Hulusi ŞEVKAN                      Metin AFŞARLI              Gülbin Gülsen ÖZTAŞ

MECLİS BAŞKANI                         KATİP                                  KATİP

 

Abdullah KANDEMİR, Mahir ALTUĞ, Şükrü YALÇIN, Metin AFŞARLI, Hüseyin ERDEM,   Murat CANKARDAŞ, Mehmet ESKİN, Birgül BURHAN, Orhan GÜN, Tevfik ÖNCÜL, Arif ALAGÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Ramazan AKTAŞ, Çoşkun KILINÇARSLAN, Gülbin Gülsen ÖZTAŞ, Ertan BAŞKAN, Zühal DEMİR, Baki TATAR, Ali BARDAKÇI, İmdat ALTUN, Mehmet ALEV, Erkut ERDOĞAN, Ömer YALÇINDAĞ.

TOPLANTIYA

KATILMAYANLAR

 Mustafa SARGIN,  Huri Ceren KURT.

 

Teklif Eden

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü  - Plan Bütçe Komisyonu

Konusu

Eğitmen ve Çocuk Eğiticisi Kadrolarında Tam zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin ücretinin belirlenmesi.

Belediye Meclisinin 2022/Kasım Ayı olağan toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilen;

Belediyemiz mevcut kadrolarında boş bulunan, 2 Adet Eğitmen ve 1 Adet Çocuk Eğiticisi kadrolarında, Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması için ücretlerinin  belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 04/11/2022 tarih ve 16 sayılı Komisyon raporunun Meclis başkanlığına sunulması üzerine: 

Plan ve Bütçe  Komisyonu  Raporunda;   

“5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3. Fıkrası gereğince Belediyemizin değişik birimlerinde 2022 yılında sözleşmeli statüsünde çalıştırılmak üzere; tam zamanlı olarak 2 adet Eğitmen, 1 adet Çocuk Eğiticisi, çalıştırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, ek ödeme dâhil tavan ücretten ücret ödenmesine, komisyon üyelerinden Mahir ALTUĞ, Gülbin Gülsen ÖZTAŞ, Orhan GÜN, İmdat ALTUN’nun evet, Ertan BAŞKAN’ın katılmadığı toplantı sonucunda komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verildi.

Konunun 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. ve 49. maddeleri gereğince Belediye meclisinde yeniden görüşülmesini arz ve talep ederiz.”Denilmektedir.

 

 

1

 

 

Belediye Meclisinde yapılan müzakere sonucunda;

Belediyemiz boş memur kadrolarından,

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak, 

2 Adet Eğitmen ve 1 Adet Çocuk Eğiticisi kadro unvanlı sözleşmeli personellere ek ödeme dahil tavan ücretten ödenmesi için yapılan işaretli oylamada;

Ertan BAŞKAN, Baki TATAR’ın Ret oyuna karşılık, 21 üyenin kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilerek,

2 Adet Eğitmen ve 1 Adet Çocuk Eğiticisi kadrolarında, 15.11.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında Tam Zamanlı sözleşmeli statüsünde çalıştırılacak olan personelin ücretinin, Hazine Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 04/07/2022 tarih ve 1342143 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu 11 sayılı genelgesinde belirlenen ek ödeme dâhil tavan ücretten ödenmesine,

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

Ret Oy : Ertan BAŞKAN, Baki TATAR.

GEREKÇE : Çocuk eğiticisinin istihdam edilecek bir alanın kendi mesleğinde istihdam edilecek bir alanın olmamasından kaynaklıdır.

NOT     :   Ömer YALÇINDAĞ Oylamaya katılmadı.

 

 

 

       Hulusi ŞEVKAN                            Metin AFŞARLI                          Gülbin Gülsen ÖZTAŞ                                          

       Meclis  Başkanı                                       Katip                                                Katip           

(Acıpayam Belediye Başkanı)             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

2

                                               T.C.

                           ACIPAYAM  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

                                      2022 YILI MECLİS KARARI

TOPLANTI DÖNEMİ

2022 / KASIM

TARİHİ

04/11/2022

GÜNÜ - SAATİ

CUMA   15:00

BİRLEŞİM

01

OTURUM

02

KARAR NO

78

 

Teklif Eden Müdürlük

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Konusu

TOGG Marka SUV serisi Hizmet aracı alınması

 

4. Madde olarak görüşülmek üzere gündeme alınan;

AK Parti Grubu Meclis Üyeleri, Abdullah KANDEMİR, Mahir ALTUĞ, Şükrü YALÇIN, Metin AFŞARLI, Hüseyin ERDEM, Murat CANKARDAŞ,  Mehmet ESKİN, Birgül BURHAN, Orhan GÜN, Tevfik ÖNCÜL, Arif ALAGÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Ramazan AKTAŞ, Çoşkun KILINÇARSLAN, Gülbin Gülsen ÖZTAŞ’ın;

Belediye Başkanlığında kullanılmak üzere (makam) TOGG SUV aracın alınması hakkındaki taleplerinin Belediye Meclisince yapılan müzakeresi  sonucunda :

Belediye Başkanlığında kullanılmak üzere (makam) TOGG marka SUV serisinden hizmet aracı alınması için yapılan işaretli oylama sonucu, Ali BARDAKCI, Zühal DEMİR, Mehmet ALEV, İmdat ALTUN’un Ret oyuna karşılık, 20 kabul oyla, oy çokluğu ile kabul edilerek;

237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine istinaden, TOGG marka SUV serisinden hizmet aracı alınmasına, mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

Ret Oy : Ali BARDAKÇI, Zühal DEMİR,  Mehmet ALEV, İmdat ALTUN.

 

 

 

       Hulusi ŞEVKAN                            Metin AFŞARLI                      Gülbin Gülsen ÖZTAŞ                                           

       Meclis  Başkanı                                       Katip                                             Katip           

(Acıpayam Belediye Başkanı)