ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI TEMMUZ  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

02/07/2021
44

Ticaret Odasında Ticaret Sicil Kaydı açılan, ACIPAYAM BELEDİYESİ AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMESİ ACIPAYAM ŞUBESİ’nin Ticaret Sicil ve Oda Kaydının kapatılması hakkındaki Akaryakıt İşletmesi Sorumlusu Muhammet KESİCİ’nin talebi 3.madde olarak,

ACIPAYAM ATILIM Turizm San.ve Tic. Ltd.Şti.’nin, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan alacağı hibe için, Acıpayam Belediye Başkanlığının şirket adına kefalet vermesi hakkındaki  talebi 4.madde olarak görüşülmek üzere oy birliği ile gündeme alındı.

 

02/07/2021
45

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Ek Bütçe yapılması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/07/2021
46

Belediyemizin iştiraki / bağlı kuruluşu olan ACIPAYAM ATILIM Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti’nin kullanacağı kredilerin teminatı için Acıpayam Belediyesinin kefalet vermesinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

02/07/2021

47

Acıpayam Ticaret Odasında 1617 sicil kaydı ile işlem gören,ACIPAYAM BELEDİYESİ AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMESİ ACIPAYAM ŞUBESİ’nin, Acıpayam Ticaret Odasında bulunan Ticaret Sicil ve Oda Kaydının kapatılmasına  mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

02/07/2021

48

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (b) fıkrası hükmü gereğince, Fen İşleri Müdürlüğünün 06.05.07.04 harcama koduna 25.000.000,00 TL. gider ek bütçe, 2021 yılı bütçesinin 04.04.01.03 gelir koduna 25.000.000,00 TL gelir ek bütçenin kabulüne,  oy çokluğu ile karar verildi.