ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

05/02/2021
12

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, Zahir SEVİNÇ tarafından, İlçemiz Akalan Mahallesi 542 ada 1 ve 4 parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/02/2021
13

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazım İmar Planına uygun olarak, AKÜRÜN Tekstil, Tarım, Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İlçemiz Oğuz Mahallesi, 1518 parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/02/2021
14

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, ilçemiz çok geniş alana sahip olduğundan belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı alınması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/02/2021
15

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz de boş bulunan Programcı kadrosunda, Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması için ücretinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/02/2021
16

Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, Zahir SEVİNÇ tarafından, İlçemiz Akalan Mahallesi 542 ada 1 ve 4 parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi

 

05/02/2021
17

Nazım İmar Planına uygun olarak, AKÜRÜN Tekstil, Tarım, Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İlçemiz Oğuz Mahallesi, 1518 parseli kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi

 

05/02/2021
18

237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine istinaden, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 (dört) adet hizmet aracı alınmasına toplantıya katılan mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

05/02/2021
19

Tam Zamanlı sözleşmeli statüsü, Programcı kadrosunda çalıştırılacak olan personelin ücretinin Hazine Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 09.01.2021 tarih ve 9167 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu 3 sayılı genelgesinde belirlenen ek ödeme dâhil tavan ücretten ödenmesine toplantıya katılan mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.