ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

08/01/2021
1

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün,

Belediyemizde mevcut bulunan Mimar kadrosunun iptal edilerek, Tekniker kadrosunun,  ihdas edilmesi hakkındaki yazısı okunarak, Meclis Başkanının talebi üzerine, gündemin 5.maddesi ile birlikte değerlendirilmek gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

08/01/2021
2

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Ucarı Mahallesi sınırları içinde bulunan ve 135 parsel sınırları içinde yer alan Ucarı Göleti ve çevresini kapsayan alanın Rekreasyon Alanı olarak planlanması talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

 

08/01/2021
3

Zabıta Müdürlüğünün, Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele 2021 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

04/01/2021
4

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere, tam zamanlı olarak 8 adet Tekniker,  4 Adet Mühendis, 1 Adet Peyzaj Mimarı, 1 Adet Teknisyen, 2 Adet Programcı,  ve 1 adet Avukat’ın,  2021 yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması için aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

08/01/2021
5

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizde mevcut bulunan Ekonomist kadrosunun iptal edilerek, Tekniker,  Teknisyen kadrosunun iptal edilerek Programcı, Mimar kadrosunun iptal edilerek, Tekniker kadrolarının ihdaslarının yapılması hakkındaki talebi oy çokluğu ile kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/1 maddesine istinaden, 8 ret oya karşılık, Meclis Başkanı ve oturuma katılan 13 kabul oyla, mevcudun çokluğu ile karar verildi.

 

08/01/2021
6

ABELTAŞ Acıpayam Belediyesi Temizlik Ulaşım İnş.Nak.Pet.San.ve Tic.A.Ş.’nin, sermaye artırımı yapılmasına  8 ret oya karşılık, Meclis Başkanı ve oturuma katılan 13 kabul oyla mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

08/01/2021
7

Yazı İşleri Müdürlüğünün, Corum ve Dodurga Mahallelerinde eksik olan Kadastro Çalışmaları için, Mahalle Muhtarları tarafından bildirilen kişilerin, Bilirkişi olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

08/01/2020
8

Belediyenin 2020 Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, Mahir ALTUĞ, Şükrü YALÇIN, Abdullah SÖNMEZ, İmdat ALTUN Denetim Komisyonu olarak görev yapmak üzere seçildi.

 

08/01/2021
9

Ucarı Mahallesi 135 Parsel numaralı Ucarı Göleti ve Çevresi Rekreasyon Alanı olarak planlanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.   

 

08/01/2021
10

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren, belediyemiz zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 2021 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin, aylık 594,00.-lira ödenmesine  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

         

 

 

 

 

 

08/01/2020
11

2021 yılında Teknik Hizmetler Sınıfında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak 4 Adet Mühendis – 1 Adet Peyzaj Mimarı - 8 Adet Tekniker – 1 Adet Teknisyen – 2 Adet Programcı,  Kısmi zamanlı sözleşmeli olarak ,Avukatlık Hizmetlerinde 1 adet Avukat kadro unvanlı sözleşmeli personellerin ücretlerinin 2021 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesinde belirlenen ek ödeme dâhil tavan ücretten ödenmesi oy çokluğu ile kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, 8 ret oya karşılık, Meclis Başkanı ve oturuma katılan 13 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.