ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

17/05/2021
37

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2019 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

 

17/05/2021
38

Belediyemiz 2020 Mali Yılı bütçe kesin hesabına ait Gider ve Gelir Kesin Hesabı oy çokluğu  ile kabul edildi.

 

17/05/2021
39

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Ucarı ve Benlik Mahallelerinden bir, Apa Mahallesinden iki ve Alaattin Mahallesinden üç kişinin Adli sicil kayıtları bulunduğu tespit edildiği belirtildiğinden,

3402 sayılı kadastro kanunun 47/B Maddesi hükmü gereğince; Ucarı, Benlik, Apa ve Alaattin Mahalle Muhtarları tarafından bildirilen kişilerin, adı geçen Mahallelerde eksik olan Bilirkişilerin belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.