ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI MART AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI MART AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

05/03/2021
20

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün,Peyzaj Mimarı kadro unvanında, Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücretinin yeniden belirlenmesi hakkındaki talebi 6. Madde olarak gündeme alınarak, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazım İmar Planına uygun olarak Sargın Hafriyat Hazır Beton Madencilik Ltd.Şti. tarafından, İlçemiz Yassıhöyük Mahallesi 4367 parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebi 7. Madde olarak gündeme alınarak, İncelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

 

05/03/2021
21

Fen İşleri Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediyeleri koordinasyon merkezleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik gereğince, İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan, cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılar için izin veya ruhsat izni tarifelerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/03/2021
22

Fen İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz Sırçalık Mahallesi 1545 Parsel de yer alan belediyemiz yatırım programında bulunan 900 KW GES projesinde kullanılmak üzere kredi talebinde bulunulması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/03/2021
23

Belediyemizde mevcut bulunan dolu memur kadrolarından;

Tekniker kadrosunun 3.derece, Teknisyen kadrosunun 4. Derece ve Şef kadrosunun 5. Derece olarak ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/1 maddesine istinaden, toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

05/03/2021
24

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Alaattin, Apa, Benlik, Darıveren, Karahöyük, Ucarı Yassıhöyük Mahallelerinde, 3402 Sayılı Kadastro Kanunun ilgili maddeleri gereği kadastro çalışması yapılacağından, Kadastro ekibi ile görev yapacak her mahalle için Mahalle Muhtarları tarafından bildirilen kişilerin, adı geçen Mahallelerde Bilirkişi olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/03/2021
25

İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan, Cadde, Bulvar, Meydan ve Sokaklarda yapılacak tüm kazılar için izin veya ruhsat izni için belirlenen tarifelerinin alınması için yapılan işaretli oylama neticesine göre oy birliği ile kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendine istinaden mevcudun oy birliği ile karar verildi.    

 

05/03/2021
26

İlçemiz Sırçalık Mahallesi, 1545 no.lu Parsel de yer alan, belediyemiz yatırım programında bulunan 900 KW GES PROJESİ’nde kullanılmak üzere 5.500.000,00- TL İller Bankası veya Özel Bankalardan iç veya dış kredi alınması için yapılan işaretli oylama neticesine göre 1 ret oya karşılık, 24  kabul oyla, oy çokluğu ile kabul edilerek,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendine istinaden  mevcudun oy çokluğu  ile karar verildi.    

 

05/03/2021
27

01/03/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Peyzaj Mimarı Kadro Unvanında sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücretinin, ek ödeme dâhil tavan ücretten ödenme yapılan işaretli oylama neticesine göre oy birliği ile kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden  oy birliği ile karar verildi.

         

 

 

 

05/03/2021
28

SARGIN Hafriyat Hazır Beton Madencilik Ltd.Şti.’nin, tapunun, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, YASSIHÖYÜK Mahallesi, N22B-01B-2A paftasında, 4367 no.lu parseli kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı oy çokluğu ile kabul edilerek, 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onaylanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (c) bendine istinaden mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.