ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI KASIM AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI  KASIM  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

05/11/2021
70

Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için, belediyemiz ile yetkili memur sendikası (BEMBİRSEN) arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Hulusi ŞEVKAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

05/11/2021
71

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından, İlçemiz, Yukarı Mahalle, 431 ada 1 no.lu parselin kuzeyinde yer alan alanda hazırlattırılan Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

05/11/2021
72

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından, İlçemiz, Yukarı Mahalle, 409 ada 1 no.lu parselin güneydoğusunda yer alan alanda hazırlattırılan Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

05/11/2021
73

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, 431 ada 1 no.lu parselin kuzeyinde yer alan trafo alanı amaçlı , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

05/11/2021
74

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, 409 ada 1 no.lu parselin güneydoğusunda yer alan trafo alanı amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.