ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

04/06/2021
40

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Ek Bütçe yapılması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

04/06/2021
41

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz adına kayıtlı, İlçemiz Aşağı Mahalle 899 Ada 7 parsel üzerinde yapımı devam eden 53  adet işyeri satışının yapılması için meclis kararının alınması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

04/06/2021
42

Fen İşleri Müdürlüğünün 06.05.07.90 harcama koduna 10.000.000,00 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 06.05.07.04 harcama koduna 2.000.000,00 TL olmak üzere 12.000.000,00 TL gider ek bütçenin, 06.01.03.01. gelir koduna 12.000.000,00 TL gelir ek bütçenin kabulüne,  3 ret, 6 Çekimser oya karşılık, 15  üyenin  kabul oyuyla, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

04/06/2021

43

Mülkiyeti Belediyemize ait Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahalle 899 ada 7 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan;

Zemin kat A blok Brüt 150,08M2, Net 30,78 M2 alanlı  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12  no.lu, Zemin Kat B Blok Brüt 150,08M2, Net 30,78 M2 alanlı  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12  no.lu, Zemin Kat C Blok Brüt 150,08M2, Net 30,78 M2 alanlı  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12  no.lu, Bodrum + Zemin Kat D Blok,  Brüt 71,37 M2, Bodrum 18,72 M2 + Zemin 51,45 M2  alanlı  1 no.lu, Zemin Kat D Blok,  Brüt 53,33 M2,  Net, 49,45 M2  alanlı  2  no.lu, Bodrum + Zemin Kat D Blok,  Brüt 228,07 M2, Bodrum 114,00 M2 + Zemin 103,25 M2 alanlı 3 no.lu, Zemin Kat E Blok Brüt 150,08M2, Net 30,78 M2 alanlı  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14  no.lu, toplam 53 adet işyeri niteliğindeki taşınmazların;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) fıkrası hükmü gereğince satılmasının kabulüne, 3 ret, 6 Çekimser oya karşılık, 15  üyenin  kabul oyuyla, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.