ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI AĞUSTOS  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

06/08/2021
49

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İlçemiz Yukarı Mahalle 440 ada 1 parsel güneyinde kalan park alanı ve Akalan  Mahallesi, 544 ada 174-175 ve 176 nolu  parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

06/08/2021
50

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle 440 ada 1 parselin güneyinde kalan park alanı ve Akalan Mahallesi 554 ada 174, 175 ve 176 parselleri kapsayan trafo alanlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Değişikliğinin onaylanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi

 

06/08/2021
51

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden, Belediye Meclisinin EYLÜL ayında tatile girmesine, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.