ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI OCAK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI OCAK AYI TOPLANTISI
KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ


1-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün,Belediyemize ait mezbahanede kullanılmak üzere 1 adet frigofirik et taşıma aracının  alınması için Belediye Meclisinde görüşülmesi hususundaki, yazısı okunarak, Meclis Başkanının talebi üzerine gündeme alınarak, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.


2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Belediyemize ait Darıveren Mahallesinde, 192 ada, 31 nolu, 377,08 m² yüzölçümlü parsel üzerinde bulunan 90,00 m²’lik kapalı yerin, 6 (altı) yıllığına kiraya verilmesi talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.


3-Zabıta Müdürlüğünün, Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele 2020 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.4-İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere, , tam zamanlı olarak 8 adet Tekniker,  4 Adet Mühendis, 1 Adet Teknisyen, 2 Adet Programcı,  Kısmi zamanlı olarak 1 Adet Peyzaj Mimarı ve 1 adet Avukat’ın,2020 yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.


5-İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz  mevcut memur kadrolarından Şef ve Bilgisayar işletmeni kadroları derece ihdaslarının yapılması hakkındaki talebinin idari ve Genel İşler  komisyonuna havalesi.


6-Belediyenin 2019 Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, Mahir ALTUĞ, Şükrü YALÇIN, Abdullah SÖNMEZ, Ertan BAŞKAN ve  Zühal DEMİR’in Denetim Komisyonu olarak görev yapmak üzere seçildi

7-Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacağı için işletmede kullanılmak üzere bir adet frigofirik et taşıma aracının, satın alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesi.


8-Mülkiyeti Belediyeye ait Darıveren Mahallesinde bulunan 192 ada 31 parsel numaralı 377,08 m2 taşınmaz üzerinde bulunan 90,00 m2 kapalı alanın yedi (7) yıllığına kiraya verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesi.


9-Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren,belediyemiz zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 2020 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin, aylık 559,00.-lira verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun  kabul edilmesi.


10-01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında Teknik Hizmetler Sınıfında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak; 8 Adet Tekniker – 4 Adet Mühendis – 1 Adet Teknisyen – 2 Adet Programcı, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak 1 Adet Peyzaj Mimarı ve Avukatlık Hizmetlerinde Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak 1 adet Avukat kadro unvanlı sözleşmeli personellerin çalıştırılmasını ve personelin ücretlerinin, 2020 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesinde belirlenen ek ödeme dâhil tavan ücretten ödenmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesi.

 

11-Belediyemizde mevcut bulunan 4. Dereceli 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptal edilerek 3. Dereceden 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosu, 7.dereceli 1 adet Şef kadrosunun iptal edilerek 5.dereceden 1 adet Şef kadrosunun ihdas edilmesini, uygun gören İdari ve Genel İşler komisyon raporunun kabul edilmesi.


12-Belediye Meclisinin  2020/ŞUBAT ayı toplantısının  07 ŞUBAT 2020 CUMA günü saat 15.00 Meclis Toplantı Salonunda  yapılması.