ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

05/07/2019
56

Akaryakıt İşletmesi Sorumlusu Muhammet KESİCİ’nin , Akaryakıt İşletmesi için, resmi kurum, kuruluş ve bankalarla sözleşme yapmak, parasal işlemlerde işletme adına her türlü yazışma ve diğer işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı ve Akaryakıt İşletme Sorumlusuna yetki verilmesi hakkındaki talebi gündeme alınarak 5.madde olarak gündeme alındı.

05/07/2019
57

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemizde otopark bölgeleri ücretlerinin 2019 yılı emlak değerleri ve 2019 yılı yapı yaklaşık maliyetleri dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğinden otopark bölgeleri ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

05/07/2019
58

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizde mevcut bulunan Teknisyen kadrosunun iptal edilerek Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki  talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

08/07/2019
59

Akalan Mahallesinde bulunan sulama suyu pompa ücretlerini uygun gören Tarım ve Hayvancılık Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

08/07/2019
60

ACIPAYAM BELEDİYESİ AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMESİ için, Tüm Resmi Kurum,Kuruluş ve bankalarla sözleşme yapma,tüm parasal işlemleri yürütmeye,işletme adına her türlü yazışma ve diğer işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Dr.Hulusi ŞEVKAN ve Mali Hizmetler Müdürü Muhammet KESİCİ’ye 31.03.2024 tarihine kadar yetki verilmesi.

 

08/07/2019
61

2019 yılı emlak beyan değerlerinin de yeniden değerlendirildiğinden emlak vergisi değerleri üzerinden hesaplanan;

1 - (%100) 1. Bölge 250.-lira ve üzeri

2 - (%90)   2.Bölge 130,00.-Lira ile 250,00.-Lira arası.

3 - (%80)   3.Bölge 50,00.-lira ile 130,00.-lira arası.

4 - (%70) 4.Bölge 1,00.-lira ile 50,00.-lira arasında alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

08/07/2019
62

Belediyemizde mevcut bulunan;3.Dereceli 1 Adet  Teknisyen kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi, İdari ve Genel İşler Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

08/07/2019
63

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden, Belediye Meclisinin AĞUSTOS ayında tatil edilmesi.

08/07/2019
64

Belediye Meclisinin  2019/EYLÜL ayı toplantısının  06 EYLÜL 2019 Cuma  günü saat 15.00 de Meclis Toplantı Salonunda yapılması.