ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

08/02/2019
14

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, Belediyemiz tarafından İlçemize bağlı Merkez Mahallelerinde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi

08/02/2019
15

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Denizli-Antalya Karayolu Acıpayam Şehir Geçişine ait, Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlattırılan Karayolu projesi 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

11/02/2019
16

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaattin Mahallesi, Uygulama İmar Planında Spor Tesisi Alanında kalan,  Alaattin Mahallesi, 217 ada 1 no.lu parselde bulunan belediye hissesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Halı Saha yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

11/02/2019
17

Ek’li krokiye uygun olarak hazırlanan,Denizli İli, Acıpayam İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerini kapsayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının PİN = UİP- 795,50 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun  kabul edilmesi.

11/02/2019
18

Denizli-Antalya Karayolu Acıpayam Şehir Geçişine ait kısmın imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabul edilmesi.

 

11/02/2019
19

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından halı saha yapılması planlanan, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Alaattin Mahallesi 217 ada 1 nolu 16.505,00 M2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan Acıpayam Belediyesine ait 204/3301 (1020,00 m2) hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre halı saha yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına  tahsisinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabul edilmesi.

 

11/02/2019
20

Belediye Meclisinin  2019/MART ayı toplantısının  08 MART 2019 CUMA günü saat 15.00 Meclis Toplantı Salonunda  yapılması.