ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

03/05/2019
39

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2018 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere  Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

03/05/2019
40

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Ahmet GÜNER tarafından İlçemiz Bedirbey Mahallesi 535 parselini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

03/05/2019
41

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kuyucak Mahallesi, 925 no.lu, 13.750,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait foseptik tesisi bulunduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki talebi incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

03/05/2019
42

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Mülkiyeti Belediyemize ait Alıveren Mahallesinde 1, Alcı Mahallesinde 1, Yeşilyuva Mahallesinde 1, Yazır Mahallesinde 1, Alaattin Mahallesinde 3 ve Dodurga Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 8 adet taşınmazın satılması için meclis kararının alınması hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi.

03/05/2019
43

İncelemelerin ve çalışmaların devam ettiğinden raporun Haziran ayı meclis toplantısında görüşülmesini uygun gören Tarım ve Hayvancılık Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

 

03/05/2019
44

2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabı işlemleri Gelir ve Giderlerin yasalara ve usulüne uygun yapıldığı tespit edilerek hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

 

03/05/2019
45

Satılacak olan taşınmazlar için yapılan işareti oylama neticesinde,

Denizli İli Acıpayam İlçesi, Alıveren Mahallesi, 105/10, Alcı Mahallesi, 0/92, Yeşilyuva Mahallesi, 265/34,  Yazır Mahallesi, 1060 nolu parsellerin oy birliği, 

Alaattin Mahallesi, 262/9, 475/1, 475/4 ve Dodurgalar Mahallesi 179/1 nolu parseller için yapılan işaretli oylama sonucu, Ertan BAŞKAN, Zühal DEMİR, Huri Ceren KURT, Ali BARDAKÇI, İmdat ALTUN, Mehmet ALEV, Erkut ERDOĞAN’ın, Ret, Meclis Başkanı ve oturuma katılan 15 üyenin kabul oyu kullandıkları görülerek mevcudun oy çokluğu ile satılmasına karar verildi.

 

03/05/2019
46

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Bedirbey Mahallesi 535 no.lu parseli kapsayan alanda yapılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

 

03/05/2019
47

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Kuyucak Mahallesi 925  parsel no.lu 13.750,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

03/05/2019
48

MAYIS  Ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Meclisinin 2019/ HAZİRAN ayı toplantısının  10 HAZİRAN 2019 Pazartesi günü saat 15.00 de Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına, işaretli oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi. birliği ile karar verildi.