ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

10/06/2019
49

Yazı İşleri Müdürlüğünün, Çiftçi Malları koruma başkanlığı ile Murakabe heyetinin seçilmesi için Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunun gündeme alınarak görüşülmesi hakkındaki Yazısı 4.madde olarak,

Meclis Üyesi Ertan BAŞKAN’ın; Acıpayam Belediyesine ait Akalan Mahallesinde bulunan sulama suyu pompalarının işletmesi, sulama suyu ücretlerinin belirlenmesi vb. konuların Belediye Meclisinde gündeme alınarak görüşülmesi hakkındaki dilekçesi 5.madde olarak gündeme alındı.

CHP Grubu Meclis Üyelerinin; Acıpayam Belediyesinin Türkiye Cumhuriyeti Acıpayam Belediyesi olarak değiştirilmesi hakkındaki müşterek imzalı dilekçeleri okundu ve gündeme alınması için yapılan işaretli oylama neticesinde; mevcudun oy çokluğu gündeme alınmamasına karar verildi.

10/06/2019
50

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi (f) fıkrası gereğince hazırlanan, belediyemizin Vergi, resim, harç ve  ücretlere ilişkin 2019 yılı ücret ve tarifeleri içerisinde görüşülmeyen, sera yapılacak yerlerin her bir m2'si için alınacak harç miktarlarının belirlenmesine ilişkin talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

10/06/2019
51

Denizli İli Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle Çamlık Caddesi mevkii, 60 ada 14 parsel nolu 2.081,72 M2 yüzölçümlü taşınmazın, belediyemiz tarafından Gazi ve Kültür Evi yapılması için Maliye Hazinesinden tahsis edilmesine, Tahsisi işlemleri için Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’a yetki verilmesine işaretli oylama neticesinde, oy birliği ile karar verildi.  

10/06/2019
52

Çiftçi Malları Koruma başkanlık görevi Belediyemiz zabıta memurları tarafından yürütülmesine, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kurulmamasına ve Murakabe heyetine gerek olmadığına oy çokluğu karar verildi.

10/06/2019
53

Meclis Üyesi Ertan BAŞKAN’ın;Acıpayam Belediyesine ait Akalan Mahallesinde bulunan sulama suyu pompalarının işletmesi, sulama suyu ücretlerinin belirlenmesi vb. konuların Belediye Meclisinde gündeme alınarak görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesi.

 

10/06/2019
54

Acıpayam Belediyesi 2019 yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret tarifesinde görüşülmeyen sera yapılacak yerlerin her bir m2’si için 0.10 TL Kayıt ve Suret Harcı alınmasına oy çokluğu ile karar verildi

10/06/2019
55

HAZİRAN Ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Meclisinin  2019 / TEMMUZ ayı toplantısının                 05 TEMMUZ 2019 Cuma  günü saat 15.00 de Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına, işaretli oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi. birliği ile karar verildi.