ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

06/09/2019
65

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Acıpayam İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlçemiz Aşağı Mahallesi 913 ada 1 parselini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi gündeme alınarak 10.madde,

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğünden  şartsız ve bedelsiz olarak iş makinesi  alınması için talep ve kabulü ile devrinin yapılması  hakkındaki  gündeme alınarak 11.madde olarak gündeme alındı.

06/09/2019
66

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan stratejik planın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

06/09/2019
67

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz hizmet binası 4 ve 5 katında bulunan binada, Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksek okulunda okuyan  öğrencilerin misafirhane olarak kalmaları için günlük bir öğün akşam yemeği, yakacak, internet hizmetleri dahil 2019-2020 öğretim yılı için öğrenci başına alınacak ücretin belirlenmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

06/09/2019
68

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemizde yapılacak olan bisiklet yollarının plana işlenmesi için, Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Plan Değişikliği yapılması hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

06/09/2019
69

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan İlçemiz Dedebağı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

06/09/2019
70

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan İlçemiz Darıveren Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

06/09/2019
71

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Aliveren Mahallesi, 225 Ada, 4 nolu, Benlik Mahallesi 442 nolu, Kurtlar Mahallesi 2573 nolu ve 506 nolu  toplam 4 adet belediyemiz adına kayıtlı tarla vasfındaki taşınmazların satılması için meclis kararının alınması hakkındaki  talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

06/09/2019
72

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen veya görevlendirilecek olan, Başkan Yardımcılarına verilecek ödeneğin, 5393 Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

06/09/2019
73

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizde, Tekniker kadrosunda, Tam zamanlı sözleşmeli statüsünde çalıştırılacak personelin aylık net ücretinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

06/09/2019
74

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, İlçemiz Aşağı Mahallesi 913 ada 1 parselini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

09/09/2019
75

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğünün tarafından kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan çalışır durumdaki greyder, paletli ekskavatör, dozer ve kamyon gibi iş makinelerinden Belediyemiz adına şartsız ve bedelsiz olarak devir alınması ve, Belediye Başkanı Dr.Hulusi ŞEVKAN’a yetki verilmesi.

09/09/2019
76

Acıpayam İlçesi Yukarı ve Aşağı Mahallelerinde Evkara Bulvarı, Namık Kemal Caddesi, Bağardı Caddesi ve Kazımbey Caddesinde oluşturulması düşünülen bisiklet yolunun yapılabilmesi, yapılacak olan bisiklet yolunun İlçemiz sosyal ve sağlıklı yaşamı açısından önem teşkil etmesi sebebiyle bisiklet yolunun imar planlarına işlenmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

09/09/2019
77

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Dedebağı Mahallesi sınırları içinde yer alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

09/09/2019
78

Denizli İli, Acıpayam İlçesi,Darıveren Mahallesi sınırları içinde yer alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

09/09/2019
79

Denizli İli, Acıpayam İlçesi Aşağı Mahallesi 913 ada 1 no.lu parseli kapsayan alanda yapılan, İmar Planının N22B-07B-3B pafta, 442200 - 442300 yatay, 4145000 - 4145100 dikey koordinatları arasında yer alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

09/09/2019
80

Denizli İli Acıpayam İlçesi Alıveren Mahallesi, 225 ada 4 nolu Benlik Mahallesi, 442 nolu Kurtlar Mahallesi 2573 nolu ve 506 nolu parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmazların satılması için yapılan işaretli oylama sonucu, Ertan BAŞKAN, Zühal DEMİR, Baki TATAR,Huri Ceren KURT, Ali BARDAKÇI, Mehmet ALEV, Erkut ERDOĞAN ve Ömer YALÇINDAĞ’ın, Ret, Meclis Başkanı ve oturuma katılan 15 üyenin kabul oyu kullandıkları görülerek, mevcudun oy çokluğu ile, satılması.

09/09/2019
81

Belediye meclis üyeleri arasından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Başkan yardımcısına verilecek olan aylık ödenek için yapılan işaretli oylama sonucu, Ertan BAŞKAN, Zühal DEMİR, Baki TATAR,Huri Ceren KURT, Ali BARDAKÇI, Mehmet ALEV, Erkut ERDOĞAN ve Ömer YALÇINDAĞ’ın, Ret, Meclis Başkanı ve oturuma katılan 15 üyenin kabul oyu kullandıkları görülerek, Belediye Başkan Yardımcısına, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 nün ödenmesi.

09/09/2019
82

15/09/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan  Tekniker kadrosunda  çalıştırılacak Sözleşmeli personelin ücretinin 2019 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesinde açıklanan 657 Sayılı kanuna göre net aylık tutardan ödenmesini ve herhangi bir ek ödeme yapılmamasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

09/09/2019
83

Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksek okulunda okuyan öğrencilere misafirhane olarak hizmet verilecek olan Belediye Hizmet binasının 4 ve 5 nci katında 2019-2020 öğretim yılında kalacak öğrencilerden, günlük bir öğün akşam yemeği, sabah kahvaltısı, yakacak, internet hizmetleri olmak üzere KDV dahil aylık 500,00 TL ücret alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

       

 

 

 

 

 

09/09/2019
84

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden hazırlanan  2020-2024 yıllarına ait Stratejik Planın çalışmaları devam ettiği için, çalışmalar tamamlandığında, Eylül ayı içerisinde belediye başkanının uygun gördüğü bir tarihte olağanüstü toplantı yapılması.

09/09/2019
64

Belediye Meclisinin  2019/EKİM ayı toplantısının  04 EKİM 2019 Cuma  günü saat 15.00 de Meclis Toplantı Salonunda yapılması.