ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI
 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ1-Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlçemiz, Eskiköy Mahallesi, 114 ada, 1 - 2 - 3 no.lu,  Hisar Mahallesi, 405 no.lu,  Aliveren Mahallesi, 122 ada, 9  no.lu tarla vasfındaki toplam 5 adet taşınmazların satılması için meclis kararının alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  talebinin  incelenmek üzere  Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

2-Denizli İli Acıpayam İlçesi Eskiköy Mahallesi, 114 ada, 1 - 2 - 3 no.lu, Hisar Mahallesi, 405 no.lu,  Aliveren Mahallesi, 122 ada, 9  no.lu parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmazların satılması.

3-Belediye Meclisinin  2020/OCAK ayı toplantısının  10 OCAK 2020 Cuma  günü saat 15.00 de Meclis Toplantı Salonunda yapılması.