ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR  TARİH                      VE SAYISI

                               K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

06/07/2018
73

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Kuyucak Mahallesi 0 ada 2585 no.lu parselin Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine devri.

 

06/07/2018
74

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ramazan YILMAZ tarafından, İlçemiz Aşağı Mahalle, 539 ada 5 ve 6 no.lu parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

06/07/2018
75

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan, İlçemiz Akalan  Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

09/07/2018
76

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan, İlçemiz Yazır Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hakkındaki incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

09/07/2018
77

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahalle 539 ada 5 ve 6 no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

09/07/2018
78

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, AKALAN Mahallesi sınırları içinde yer alan, Uygulama İmar Planını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

09/07/2018
79

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, YAZIR Mahallesi sınırları içinde yer alan, Uygulama İmar Planını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü

 

09/07/2018
80

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden, Belediye Meclisinin AĞUSTOS ayında tatil edilmesi.

 

09/07/2018
81

Belediye Meclisinin  2018/EYLÜL ayı toplantısının  07 EYLÜL 2018 CUMA günü saat 15.00 de YAZIR Mahallesinde yapılması.