ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

                                  1. OTURUM        04/05/2018

 

04/05/2018
53

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan, İlçemiz Yeşildere - Yumrutaş Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hakkındaki yazısı okunarak Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 7. madde olarak, gündeme alınması.

 

04/05/2018
54

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2017 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

04/05/2018
55

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Özgür ÇELTİK tarafından, İlçemiz Yukarı Mahalle, 707 ada 1 ve 18 parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

04/05/2018
56

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yücel İÇKİN tarafından, İlçemiz Yukarı Mahallesi 701 ada 1, 2, 3 ve 12 parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

04/05/2018
57

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Uygulamalı İmar Planında yolda içerisinde kalan,İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 657 ada 25 no.lu parselin, satın alınması  hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

04/05/2018
58

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi, 2435 no.lu Maliye Hazinesi adına kayıtlı Tarla vasfındaki, 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Orman sınırı dışına çıkarılan taşınmaz üzerine  Belediyemiz tarafından Sosyal ve Kültürel Tesis yapılmak (Pazaryeri, Düğün,Mevlüt  gibi) üzere Maliye Hazinesinden Belediyemiz adına satın alınması hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

04/05/2018
59

 Gündem dışı gelen, Gündeme 7. Madde olarak alınan;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan, İlçemiz Yeşildere - Yumrutaş Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

                          2. OTURUM    07/05/2018

07/05/2018
60

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden alınacak  tatil kararının diğer aylarda gündeme getirilerek tekrar görüşülmesine mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

07/05/2018
61

2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabı işlemleri Gelir ve Giderlerin yasalara ve usulüne uygun yapıldığı tespit edilerek hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

07/05/2018
62

Denizli İli Acıpayam İlçesi Yeşilyuva Mahallesi, Köyiçi mevkii, 657 ada 25 no.lu 124,53 M2 arsa vasfındaki parselin, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8. Maddesi ile satın alınmasını, anlaşılmadığı takdirde aynı kanunun 11.maddesine göre kamulaştırma yapılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

07/05/2018
63

Maliye Haznesi adına kayıtlı, Denizli İli Acıpayam İlçesi Hisar Mahallesi, 2435 no.lu 3.044,22 M2 tarla vasfındaki taşınmazın belediyemiz tarafından satın alınmasına, satın alma işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

07/05/2018
64

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle 707 ada 1 ve 18 no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan, İmar Planının N22B-07B-3A paftası, 441600 – 441700 yatay, 4144900 – 4145000 dikey koordinatları arasında yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

07/05/2018
65

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle 701 ada 1 – 2 – 3 ve 12 no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan, İmar Planının N22B-07B-3A paftası, 441500 – 441600 yatay, 4144900 – 4145000 dikey koordinatları arasında yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

07/05/2018
66

Belediye Meclisinin  2018/HAZİRAN ayı toplantısının  01 HAZİRAN 2018 CUMA günü saat 15.00 KUMAFŞARI Mahallesinde yapılması.