ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI MART AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI MART AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   1.BİRLEŞİM 02/03/2018

 

02/03/2018
25

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,

İlçemiz Yukarı Mahalle, 64 ada 3 ve 4 no.lu, Yeni Mahalle 327 ada  2 - 3 ve 12 no.lu parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki yazısı okunarak Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 5. madde olarak,

İlçemiz Dedebağı Mahallesi, Denizli-Çameli Karayolu Geçişinin bulunduğu alanda hazırlattırılan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki yazısı okunarak Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 6. madde olarak alınması.

 

02/03/2018
26

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mustafa Ali SAĞUN tarafından, İlçemiz Yukarı Mahalle, 61 ada 12 -  15 ve 16 no.lu  parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

02/03/2018
27

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mimar kadrosunda, sözleşmeli statüsünde  çalıştırılmak üzere mimar personelin aylık net ücretinin belirlenmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

02/03/2018
28

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizde mevcut memur kadrolarından Mühendis kadrosu derece-kademe değişikliğinin yapılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

02/03/2018
29

Gündem dışı gelen, Gündeme 5. Madde olarak alınan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yukarı Mahalle, 64 ada 3 ve 4 no.lu, Yeni Mahalle 327 ada  2 - 3 ve 12 no.lu parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

02/03/2018
30

Gündem dışı gelen, Gündeme 6. Madde olarak alınan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,   İlçemiz Dedebağı Mahallesi, Denizli-Çameli Karayolu Geçişinin bulunduğu alanda hazırlattırılan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

 

2.BİRLEŞİM

15/03/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak, Teknik Hizmetler Sınıfında çalıştırılacak;

1 Adet mimar ücretinin (net)  3.884,53-TL belirleyen ve 2018 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesinde açıklanan 657 Sayılı kanuna göre net aylık tutardan ödenmesini ve herhangi bir ek ödeme yapılmamasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

02/03/2018
31

 

02/03/2018
32

Belediyemizde mevcut bulunan 5.dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek 4.dereceden 1 adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesini uygun gören İdari ve Genel İşler Komisyon Raporunun kabulü.

02/03/2018
33

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahallesinde 61 ada 12, 15, ve 16 parsellerini kapsayan alana yapılan, İmar Planının N22B-07B-3D pafta, 441800 - 441900 yatay, 4144200 – 4144400 dikey koordinatları arasında kalan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

02/03/2018
34

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahallesinde 64 ada 3 ve 4 parselleri ile Yeni Mahallesinde 327 ada 2, 3 ve 12 parsellerini kapsayan alanda yapılan, İmar Planının, N22B-07B-3D pafta, 441500 - 441700 yatay, 4144200 - 4144400 dikey  koordinatları ile N22B-08D-1B, N22B-08D-1C paftaları, 443000-443200 yatay, 4143100 - 4143300 dikey koordinatları arasında kalan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyon Raporunun kabulü.

02/03/2018
35

İmar Planının  N22B-19B-3A, N22B-19B-3C, N22B-19C-3D, N22B-24B-2B, N22B-24B-2C, N22B-25A-1A ve N22B-25A-1D nolu paftaları, 450300-451500 yatay, 4128900-4130900 dikey (İTRF-96) koordinatları arasında kalan, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Denizli-Çameli Karayolu Dedebağı geçişini ifade eden yaklaşık 8.6 ha alanı kapsayan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

02/03/2018
36

Belediye Meclisinin  2018/NİSAN ayı toplantısının  06 NİSAN 2018 CUMA günü saat 15.00 Meclis Toplantı Salonunda  yapılması.