ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

                                  1. OTURUM        02/11/2018

 

02/11/2018
113

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yukarı Mahallesi 34 ada 133-214 parselleri ve çevresini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılması hakkındaki yazısı  Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 3. madde olarak gündeme alındı.

 

02/11/2018
114

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Akalan  Mahallesinde 2 adet, Alcı Mahallesinde 1 adet  olmak üzere toplam 3 adet belediyemiz adına kayıtlı tarla vasfındaki taşınmazların satılması için meclis kararının alınması hakkındaki  talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

02/11/2018
115

Gündem dışı gelen, Gündeme 3. Madde olarak alınan;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yukarı Mahallesi 34 ada 133-214 parselleri ve çevresini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

                    

     2. OTURUM    05/11/2018

       

 

05/11/2018
116

Denizli İli Acıpayam İlçesi Yeşilyuva Mahallesi, Köyiçi mevkii, tapunun M22-C-1 pafta, 635 ada 24 parsel nolu 257,72 M2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8. Maddesi ile satın alınmasını, anlaşılmadığı takdirde aynı kanunun 11.maddesine göre kamulaştırma yapılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

05/11/2018
117

Denizli İli Acıpayam İlçesi Akalan Mahallesi, 890 ada 12 parsel nolu 14.071,37 M2, 891 ada 1 parsel nolu 3.366,51 M2 yüzölçümlü tarla  vasfındaki taşınmazlar ile, Alcı Mahallesi, Fettahlar Mevki,0 ada 2312 parsel nolu 1.675,00 M2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazların satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

05/11/2018
118

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, 34 ada 133, 213 ve 214 no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

08/10/2018
119

Belediye Meclisinin  2018 / ARALIK ayı toplantısının  07 ARALIK 2018 Cuma  günü saat 15.00 de  YUMRUTAŞ Mahallesinde yapılması.