ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI HAZİRAN TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI HAZİRAN TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

                                  1. OTURUM        01/06/2018

 

01/06/2018
67

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Uygulamalı İmar Planında yol ve otopark içerisinde kalan,İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 795 ada  159 no.lu parselin, satın alınması  hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

01/06/2018
68

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Belediyemiz tarafından Yukarı ve Aşağı Mahalle’leri sınırları içerisinde, 341 adanın kuzeyi, 152 ada 261 no.lu ve 327 ada 1 ve 10 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

                          2. OTURUM    01/06/2018

04/06/2018
69

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşildere-Yumrutaş Mahalleleri sınırları içinde yer alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü

04/06/2018
70

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, N22B-07B-3B, N22B-08A-4D, N22B-08D-1A, N22B-08D-1B paftaları, 442200 - 443100 yatay, 4143200 - 4145100 dikey koordinatları arasında kalan yaklaşık 0.5 ha alanı kapsayan alanda yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

04/06/2018
71

Denizli İli Acıpayam İlçesi Yeşilyuva Mahallesi, Köyiçi mevkii, 795 ada 159 no.lu 846,98 M2 arsa vasfındaki parselin, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8. Maddesi ile satın alınmasını, anlaşılmadığı takdirde aynı kanunun 11.maddesine göre kamulaştırma yapılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

04/06/2018
72

Belediye Meclisinin  2018/TEMMUZ ayı toplantısının  06 TEMMUZ 2018 CUMA günü saat 15.00 de YASSIHÖYÜK Mahallesinde yapılması.