ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

                                  1. OTURUM        07/09/2018

 

07/09/2018
82

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda okuyan ve Belediyemiz tarafından kiralanan binada misafir olarak kalan kız öğrencilerinden 2018-2019 yılı için öğrenci başına alınacak ücretin belirlenmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

07/09/2018
83

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan, İlçemiz Kumafşarı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

07/09/2018
84

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Aşağı Mahalle 218 ada 6 parselde yapılmak istenen sentetik zeminli futbol sahası için ilave uygulama imar planı yapılabilmesi için konunun Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

07/09/2018
85

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Dereköy (Yeşildere) Mahallesi, tapunun 3133-3134-3135-3137-3138-3140-3188-3190 no.lu vatandaşlar adına tahsisli olan, belediyemiz adına kayıtlı 8 adet taşınmazların tahsisli vatandaşlara satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi.

07/09/2018
86

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Kelekçi Mahallesinde bulunan, Uygulamalı İmar Planında yol içerisinde kalan, 8838 no.lu ve park alanı içinde kalan 8833  no.lu parsellerin, kamulaştırılması veya satın alınması  hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

07/09/2018
87

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait  Kelekçi Mahallesi, 137 ada 6 parsel numaralı uygulama imar planında konut alanında kalan arsa vasfındaki taşınmazın satılması hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

07/09/2018
88

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Eski Hastane Caddesi, No:1-G adresinde bulunan otelin kirasının süresi 31.12.2019 tarih itibari ile bitmekte olup; otelin tekrar on (10) yıllığına kiraya verilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

                          2. OTURUM    10/09/2018

10/09/2018
89

Akaryakıt istasyonunda akaryakıt taşıma ve nakliye işlerinde kullanılan 20 KP 126 plakalı, 6BTAA50119689 motor no ve 1003581 şase no.lu BMC marka 1996 model aracın Gireniz Petrol İnş.Nak.Tur.Tem.Hiz.Gıda Tar. ve Hay.San.Tic.Ltd.Ştd’ne devir edilmesi.

10/09/2018
90

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, KUMAFŞARI Mahallesi sınırları içinde yer alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/09/2018
91

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahallesinde bulunan 218 ada 6 nolu mera vasfındaki parselde Sentetik Zeminli Futbol Sahası inşa edilebilmesi amaçlı İlave İmar Planı yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

10/09/2018
92

Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksek okulunda okuyan kız öğrencilerin Belediyemiz tarafından kiralanan binalarda misafir olarak kalmaları için misafirhane bedelinin, günlük bir öğün akşam yemeği ile yakacak ve internet hizmetleri dahil aylık öğrenci başına 400,00.-lira olmak üzere 10 ay üzerinden, yıllık öğrenim dönem toplamı 4.000,00.-lira alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

10/09/2018
93

Denizli İli Acıpayam İlçesi Dereköy (Yeşildere) Mahallesi,Köyiçi Mevki, tapunun 3133 no.lu 1.719 M2, 3134 No.lu 1.314 M2, 3135 no.lu 1.114 M2, 3137 no.lu 456 M2, 3138 no.lu 1.219 M2, 3140 no.lu 901 M2, 3188 no.lu 415 M2, 3190 no.lu 874 M2  olmak üzere toplam 8 adet taşınmazın satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

10/09/2018
94

Denizli İli Acıpayam İlçesi Kelekçi Mahallesi, Köyiçi mevkii,uygulamalı imar planında  yolda kalan, 8838 no.lu 112 M2, Park alanı içinde  kalan, 8833 no.lu 14 M2 arsa vasfındaki taşınmazların, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8. Maddesi ile satın alınmasını, anlaşılmadığı takdirde aynı kanunun 11.maddesine göre kamulaştırma yapılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

10/09/2018
95

Denizli İli Acıpayam İlçesi Kelekçi Mahallesi, Köyiçi Mevki,tapunun 137 ada 6 no.lu 511 M2 arsa vasfındaki taşınmazın satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

 

10/09/2018
96

Belediye Meclisinin  2018 / EKİM ayı toplantısının  05 EKİM 2018 Cuma  günü saat 15.00 de  YEŞİLDERE Mahallesinde yapılması.