ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI ARALIK  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

07/12/2018
120

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Yukarı Mahalle,  78 ada 13 nolu  parseli ve çevresini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

07/12/2018
121

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yumrutaş Mahallesinde bulunan, tapunun Uygulamalı İmar Planında konut alanında kalan  5464 ve yol içerisinde kalan 5465 nolu parsellerin kamulaştırılması veya satın alınması için, gerekli kararın alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

10/12/2018
122

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Çamlık Mahallesi, tapunun 8 ada, 123 parsel nolu, uygulama imar planında Ticari alanda kalan arsa vasfındaki taşınmazın satılması için meclis kararının alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

10/12/2018
123

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde, 78 ada 13 no.lu parsel ve çevresini kapsayan alanda yapılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

10/12/2018
124

Denizli İli Acıpayam İlçesi Yumrutaş Mahallesi, Köyiçi mevkii, 5464 no.lu 38 M2 yüzölçümlü kerpiç ev niteliğindeki ve 5465 no.lu 32 M2 yüzölçümlü kerpiç ev niteliğindeki taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8. Maddesi ile satın alınmasını, anlaşılmadığı takdirde aynı kanunun 11.maddesine göre kamulaştırma yapılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

10/12/2018
125

Denizli İli Acıpayam İlçesi Çamlık Mahallesi, Oğuz-Bağardı Mevki, tapunun 27313 pafta 8 ada 123 no.lu 81,94 M2 arsa vasfındaki taşınmazın satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

10/12/2018
126

Belediye Meclisinin 2019 / OCAK ayı toplantısının  04 OCAK 2019  CUMA günü saat 15.00 de Meclis Toplantı Salonunda yapılması.