ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   03/02/2017

 

03/02/2017
21

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Nazire YILMAZ  adına  kayıtlı   Yukarı Mahalle  27 28 R pafta  270 ada 17  nolu  parseline  hazırlatmış olduğu  1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Plan Değişikliğinin talebinin Meclis Başkanının talebi üzerine 6.maddeden sonra görüşülmek üzere 7. Madde olarak gündeme alındı.

 

03/02/2017

22

Denizli Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün tarafından kurulan  Denizli Turizm Altyapı Hizmet Birliğine belediyemizin üye olması.

 

 

03/02/2017

23

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İŞ VE KÜLTÜR MERKEZİ yapımı için İller Bankasından 7.000.000,00 TL. kredi talebinde bulunulması hakkındaki talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe  komisyonu havalesi.

 

 

03/02/2017
24

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Hamam ve spor kompleksi inşaatı yapım işinde kullanılmak üzere 1.200.000,00 TL. kredi talebinde bulunulması hakkındaki talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe  komisyonu havalesi.

 

03/02/2017
25

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizde mevcut memur kadrolardan şef kadrosu derece-kademe değişikliğinin yapılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İdari İşler Komisyonuna havalesi.

 

 

03/02/2017
26

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Bedirbey  Mahallesi 552 nolu ve Yumrutaş - Akalan Mahallelerinde  parsel  çevresini kapsayan alanda  hazırlattırılan 1/1000  Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

03/02/2017
27

Gelen yazı olarak gündeme alınan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazire YILMAZ  adına  kayıtlı   Yukarı Mahalle  27 28 R pafta  270 ada 17  nolu  parseline  hazırlatmış olduğu  1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Plan Değişikliğinin talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

2. OTURUM

İlçemiz Dedebağı Mahallesi 123 ada 22 nolu 587,84 M2 parselin satın alınmasını, satın alma ile  çözümlenmemesi durumunda imar planı işlemlerinin tamamlanmasından sonra kamulaştırmasını ve satın alma veya kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

06/02/2017
28

06/02/2017
29

Denizli İli,  Acıpayam İlçesi,  Yukarı Mahalle,  tapunun 27-28-R  pafta, 270 ada 17 nolu ve imar planının N22B-07B-3D pafta, 441400 – 441500 yatay, 4144100 – 4144200 dikey (ITRF-96) koordinatları arasında hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının PİN = UİP-795,27 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

06/02/2017
30

İlçemiz  Çamlık Mahallesi sınırları içinde bulunan Tapunun Çamlık-İmar, Armut arası mevki 615 ada 2 parselde kayıtlı  1914M2. İmar planında Acıpayam Belediyesi iş ve Bilim Merkezi olarak görülen alanın İŞ ve KÜLTÜR MERKEZİ yapılması için İller Bankasından 7.000.000,00.-lira kredi talebinde bulunulmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

06/02/2017
31

İlçe merkezinde vatandaşların ihtiyacı olan hamam, yanında Buhar odası, sauna ve fitness spor salonu gibi kompleksin  ilçe merkezinde  yapılması için İller bankasından 1.200.000,00.-lira kredi talebinde bulunulmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

06/02/2017
32

Belediyemizde mevcut bulunan 7. Dereceli 1 adet Şef kadrosunun iptal edilerek 3. Dereceden 1 adet Şef kadrosunun ihdas edilmesi ve boş memur kadro iptal ihdaslarının yapılması için düzenlenen II sayılı cetveli uygun gören İdari ve Genel İşler komisyon raporunun kabulü.

09/01/2017
33

Belediye Meclisinin  2017/ MART ayı toplantısının  03 MART 2017 CUMA  günü saat 15.00 Belediye Sarayı 2. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılması.