ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI MART AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI MART AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   03/03/2017

03/03/2017
34

 

Fen İşleri Müdürlüğünün DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yağmursuyu Tesislerinin Projelendirilmesi ve yapımı ile ilgi protokol imzalanması talebinin 8.madde,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Denizli Çameli Karayolu Darıveren Mahallesi geçişini kapsayan alanda hazırlattırılan imar plan değişikliği talebinin 9.madde,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yeniköy Mahallesi 105 ada 1 nolu parselde hazırlattırılan imar planı değişikliği talebinin 10. Madde olarak gündeme alındı.

03/03/2017

35

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gümüş - Eskiköy – Pınarbaşı – Alıveren Mahallelerinde bulunan taşınmazların satılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

03/03/2017

36

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti DESKİ adına kayıtlı Akalan Mahallesi 535 ada 79 nolu ve 180 ada 7 nolu parsellerin beledimize devrinin yapılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

03/03/2017
37

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesis alanı içinde kalan Yukarı Mahalle 34 ada 112 nolu parselin Huri KARADEMİR’den satın alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

03/03/2017
38

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Alaattin Mahallesi Değirmenderesi mevkii, 4362 nolu parselin Gölet Sahası içinde kaldığından D.S.İ.Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

03/03/2017
39

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yumrutaş Mahallesinde yapılan Uygulamalı İmar Plan Değişikliğinin askı süresi içinde yapılan itirazlarının değerlendirilmesi hakkındaki talebinin  incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

03/03/2017
40

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün belediyemiz dondurulan kadrosunda bulunan Şoför Kadrosunun iptal edilmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere İdari İşler Komisyonuna havalesi.

03/03/2017
41

Gündeme alınan, DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yağmursuyu Tesislerinin Projelendirilmesi ve yapımı protokolün imzalanması için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

03/03/2017
42

Gündeme alınan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Denizli Çameli Karayolu Darıveren Mahallesi geçişini kapsayan alanda hazırlattırılan imar plan değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

03/03/2017
43

Gündeme alınan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yeniköy Mahallesi 105 ada 1 nolu parselde hazırlattırılan imar planı değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

2.OTURUM

Ramazan YURTSEV ait  Bedirbey Mahallesi 552 nolu ve Yumrutaş – Akalan Mahallelerinde parsel çevresini kapsayan alanda hazırlatmış olduğu 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği, Yumrutaş-Akalan ve Bedirbey Mahallelerinde kaldığı,552 nolu parselüzerine kaçak  yapı ilavesi yapılmış olduğu için işlem yapılarak kaçak yapı cezası kesildiği ve kesilen cezanın mahkemeye itiraz edildiği için mahkemenin sonuçlanması ve imar para cezasının ödenmesinden sonar tekrar değerlendirilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

06/03/2017

44

06/03/2017
45

Gümüş Mahallesi 121 ada 2 ve 122 ada 2 nolu, Eskiköy  Mahallesi 115 ada 2 nolu, Pınarbaşı Mahallesi 298 ada 5 nolu ve  Alıveren Mahallesi 240 ada 10 nolu parsellerin satılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

06/03/2017
46

Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesis alanı içinde kalan Yukarı Mahalle 34 ada 112 nolu parselin Huri KARADEMİR’den satın alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

06/03/2017
47

belediyemiz dondurulan kadrosunda bulunan Şoför Kadrosunun iptal edilmesini ve düzenlenen II sayılı cetveli  uygun gören İdari ve Genel İşler komisyon raporunun kabulü.

06/03/2017
48

Mülkiyeti DESKİ adına kayıtlı Akalan Mahallesi 535 ada 79 nolu ve 180 ada 7 nolu parsellerin beledimize devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulü.

06/03/2017
49

Mülkiyeti belediyemize ait Alaattin Mahallesi Değirmenderesi mevkii, 4362 nolu parselin Gölet Sahası içinde kaldığından D.S.İ.Genel Müdürlüğüne devrinin  yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulü.

06/03/2017
50

Yumrutaş Mahallesinde yapılan Uygulamalı İmar Plan Değişikliğinin askı süresi içinde itiraz eden Fatmana GÜNAY ve Orhan GÜNAY’ın itirazlarının reddine uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulü.

06/03/2017
51

Denizli Çameli Karayolu Darıveren Mahallesi geçişini kapsayan alanda hazırlattırılan imar plan değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulü.

06/03/2017
52

Yeniköy Mahallesi 105 ada 1 nolu parselde hazırlattırılan imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulü.

06/03/2017
53

Belediye Meclisinin  2017/ NİSAN ayı toplantısının  07 NİSAN  2017 CUMA  günü saat 15.00 Belediye Sarayı 2. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılması.