ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   03/11/2017

 

03/11/2017
175

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaattin Mahallesi, 6059 no.lu, taşınmaz İbadet yeri  alanında kaldığından , parselin İbadet yeri olarak kullanılması amacıyla Maliye Hazinesi adına devrinin yapılması talebinin 8.Madde olarak gündeme alınması.

 

03/11/2017
176

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Aliveren Mahallesi Uygulamalı İmar Planında yolda içerisinde kalan,  365 ada, 14 no.lu parselin ,2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılması veya satın alınması  hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi

 

03/11/2017
177

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Yeşilyuva Mahallesinde bulunan 410 ada 38 - 39, 411 ada 55 - 56 – 57 - 58 – 59 no.lu parseller, Yeşilyuva Belediyesi ve TOKİ tarafından hazırlanan proje için devir alındığı, ancak TOKİ tarafından hazırlanan proje gerçekleşmediği için hak sahiplerine devrinin yapılması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

03/11/2017
178

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyuva Mahallesi, 554 ada 8 – 9 – 10 – 11 ve 12 no.lu taşınmazların Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

03/11/2017
179

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yukarı Mahalle 695 ada 1 no.lu parselde bulunan belediye hissesinin, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

 

03/11/2017
180

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz adına kayıtlı Boğazdere Mahallesi, 142 ada, 3 no.lu parselin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki  talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

03/11/2017
181

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Yassıhöyük Mahallesi 310 ada 2 ve 3 no.lu  Belediyemiz adına kayıtlı bulunan, 2 adet arsa vasfındaki taşınmazların satılması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

 

03/11/2017
182

Gündem dışı gelen, Gündeme 8. Madde olarak alınan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Alaattin Mahallesi, 6059 no.lu, taşınmazın İbadet yeri olarak kullanılması amacıyla Maliye Hazinesi adına devrinin yapılması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi

 

2.OTURUM

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizde mevcut bulunan tekniker kadrosunun iptal edilerek programcı kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki talebinin İdari İşler komisyonuna havalesi.

06/11/2017
183

 

06/11/2017
184

Alıveren Mahallesi yerleşim yeri içinde yolda kalan, İbrahim oğlu Mustafa ÖĞMEN adına kayıtlı Denizli İli Acıpayam İlçesi Alıveren Mahallesi, Kocapınar mevkii, 365 ada 14 no.lu 761,00 M2 tarla vasfındaki parselin, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8. Maddesi ile satın alınmasını, anlaşılmadığı takdirde aynı kanunun 11.maddesine göre kamulaştırma yapılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

06/11/2017
185

İlçemiz Yassıhöyük Mahallesi, tapunun  310 ada 2  no.lu 819,36 M2 ve 310 ada 3 no.lu 1.201,58 M2 arsa vasfındaki parsellerin satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

         

 

 

 

 

 

 

06/11/2017
186

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi, tapunun,

410 ada 39 (5595) no.lu 411 ada 54 (5541) no.lu,411 ada 55 (5539) no.lu,411 ada 57 (5540) no.lu tarla vasfındaki parsellerin Mustafa Cem TUNTAŞ,

410 ada 38 (5596) no.,411 ada 56 (5538) no.lu,411 ada 58 (5537) no.lu - 411 ada 59 (5534) no.lu tarla vasfındaki parsellerin Nurettin UĞUR adına devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulü.

 

06/11/2017
187

Denizli İli, Acıpayam İlçesi Yeşilyuva Mahallesi 554 Ada 8 no.lu 255,94 M2, 9 no.lu 254,39 M2, 10 no.lu 301,06 M2, 11 no.lu 342,69 M2 ve 12  no.lu 303,33 M2 yüzölçümlü taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

06/11/2017
188

Denizli İli, Acıpayam İlçesi Yukarı-İmar  Mahalle 695 ada 1 nolu 1.819,00 M2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 1301/2396 (987,69 m2) 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

06/11/2017
189

Mülkiyeti belediyemize ait Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Boğazdere Mahallesi 142 ada 3 no.lu 1.256,21 m2 yüzölçümlü parselin Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü

 

06/11/2017
190

Mülkiyeti  Belediyemize ait Denizli İli Acıpayam İlçesi,Alaattin Mahallesi, 6059 no.lu  66 m2 kerpiç mescit niteliğindeki taşınmazın ibadet yeri olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Maliye Hazinesine devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

06/11/2017
191

Belediye Meclisinin  2017/ARALIK ayı toplantısının  01 ARALIK 2017 CUMA günü saat 14.30 Meclis Toplantı Salonunda  yapılması.