ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   02/12/2016

 

02/12/2016
230

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yeşilyuva Ayakkabıcılar Sanayi sitesi adına kayıtlı olan  727 ada 113 nolu parseller ile ilgili hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi talebinin incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi..

 

02/12/2016
231

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yılmaz ELÇİN’in İlçemiz Pınaryazı Mahallesi, 1924 nolu taşınmazının  bulunduğu alanda Özel İdare tarafından tüm Zemin etüt ve uygulama için yasal prosedürlerinin tamamlandığı Ancak imar planının yapılamadığından belediyemiz tarafından imar planı yapılması talebinin incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi..

 

 

02/12/2016
232

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, Belediyemiz adına kayıtlı Kumafşarı Mahallesi 142 ada 1 nolu ve 143 ada 1 nolu arsa vasfındaki parseller mezarlık alanı olarak kullanıldığı için tahsisi talep edildiğinden, bu taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki talebinin incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi..

 

 

02/12/2016
233

Belediyemiz adına kayıtlı, Denizli İli, Acıpayam İlçesi,Dodurgalar Mahallesi 179 ada 1 nolu 8.866 M2 parsel üzerine yapılacak  olan yöresel ürünlerin  tanıtım ve pazarlanmasına  yönelik  kompleks ile ilgili proje inşaatı için hazırlanacak sözleşmeden itibaren iki (2) yıl içinde inşaatın başlaması ve devam eden 2 yıl içinde inşaatın bitirilmesi şartı ile 10 yıl daha uzatılarak Acıpayam Ziraat Odası Başkanlığına  20 (yirmi) yıla kadar tahsis edilerek  protokol yapılmasına,inşaat 2 yıl içinde  başlanmadığı ve devam eden 2 yıl içinde bitirilmediği takdirde taşınmazın geriye alınarak sözleşmenin fesh edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi..

 

02/12/2016
234

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlçe Emniyet Hizmet Binası yapılması amacı ile Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemize ait Yukarı Mahalle 708 ada 2 nolu taşınmazda, Acıpayam Belediyesi  adına kayıtlı bulunan hissenin Maliye hazinesine satılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi..

 

 

02/12/2016
235

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlçemiz Karahöyük - Kuyucak - Gümüş - Ucarı - Yassıhöyük - Yazır Mahallelerinde buluan taşınmazların satılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi..

 

2.OTURUM

Denizli İli, Acıpayam İlçesi ve Pınaryazı Mahallesini Mahallesini kapsayan alanda hazırlanmış olan  1/1000  ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı içinde tescilli yapılar bulunduğundan koruma alanında kalan taşınmazlar için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu kararına göre değerlendirme yapılacağından, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu kararı doğrultusunda karar verilmesi için süre verilmesini talep eden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna  süre verilmesi.

05/12/2016
236

 

05/12/2016
237

Denizli İli Acıpayam İlçesi Kelekçi Mahallesi 7637 nolu ve yoğun yapı bulunan parsellerin bulunduğu, 438 800 – 439 000 Yatay – 4 123 200 – 4 123 500 dikey koordinatları arasında kalan yaklaşık 1.40 Ha bölgede düzgün yapılaşmanın sağlanması için konut amaçlı olmak üzere imar planı yapılması İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

05/12/2016  
238

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi Tapunun M22C-19D-2D pafta, 727 ada 113 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının PİN =UİP-7138,3 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

05/12/2016
239

Belediyemiz adına kayıtlı , Kumafşarı   Mahallesi,  tapunun 142 ada  1   nolu 2.704 m2  taşınmaz ve 143 ada  1 nolu   48.964 m2  taşınmazın  17607/24482   = 35.214 m2 hissesi        mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı   Belediye Kanununun 75. Maddesi      ( d) bendine göre  25 Yıllığına  tahsisinin yapılması İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

05/12/2016
240

Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemize ait Yukarı Mahalle 708 ada 2 parsel 1.926.00 m2 taşınmazın, Acıpayam Belediyesi adına kayıtlı olan 1.191.00 M2 hissesinin Maliye Hazinesine bedel tespiti yapılarak satışının yapılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olması İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

05/12/2016
241

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlçemiz Karahöyük - Kuyucak - Gümüş - Ucarı - Yassıhöyük - Yazır Mahallelerinde buluan taşınmazların satılması, Plan ve Bütçe  komisyonu raporunun kabulü.

05/12/2016
242

Belediye Meclisinin  2017/ OCAK ayı toplantısının  06 OCAK 2017 CUMA  günü saat 15.00 Belediye Sarayı 2. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılması.