2016 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   08/01/2016

1

08/01/2016
2016 / 1

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden gelen İlçemiz merkez ve çevre mahallelerindeki park-bahçe çalışmalarının daha verimli ve daha düzenli yürütülmesi için belediyemiz bünyesinde kısmi zamanlı çalıştırılan peyzaj mimarının tam zamanlı olarak çalıştırılması talebinin 6. madde ile görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çamlık mahallesi 693 ada 2-3 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin 10. Madde olarak gündeme alınması.

.  

2

08/01/2016
2016 / 2

Birgül BURHAN,İbrahim ADAY,Ahmet AKINCI,Vildan KİRİŞ, Mevlüt AKSOY’un  2015 yılı gelir ve giderlerinin denetlenmesi için 5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince 5 kişilik denetim komisyonu üyesi seçilmesi. 

3

08/01/2016
2016 / 3

Efkan Fındık ATALAY’ın Akalan Mahallesi İşken Deresi mevkiinde Fındıklar Çiftliği olarak tarım ve hayvancılık ile uğraştığı ve çiftliğine ulaşan yolun isminin FINDIK ATALAY olması talebinin red edilmesi.

4

08/01/2016
2016 / 4

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Boğazdere Çamii Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Memiş AKHOY’un 139 ada 24 nolu parselde bulunan kar gir misafirhanenin derneğe devir edilmesi talebine ilişkin yazısının İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

5

08/01/2016
2016 / 5

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince memur kadrolarında  derece değişikliklerinin yapılabilmesi hakkındaki yazısının İdari İşler  komisyonuna havalesi.

6

08/01/2016
2016 / 6

Belediyemizin değişik birimlerinde 2016 yılında 1 Avukat, 1 Adet Mimar, 1 Adet Mühendis ve 1 Adet Peyzaj Mimarının sözleşmeli statüsünde çalıştırılacak personelin aylık net ücretlerinin belirlenmesi.

7

08/01/2016
2016 / 7

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren belediyemiz zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 2016 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin 375,00 Lira (üç yüz yetmibeş) aylık olarak verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

2. OTURUM   11/01/2016

8

11/01/2016
2016 /8

Gündem dışı olan, İlçemiz Yukarı Mahalle 222 ada 13 nolu parselin bulunduğu ve imar planında Park alanı olarak görünen alanın Denizli İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda Ticari + Konut alanına çevrilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı gündeme alınmasına dair Meclis Başkanının teklifi mevcudun oy birliği ile kabul edilerek 5. Madde olarak görüşülmek üzere gündeme alınması.

9

11/01/2016
2016 /9

Abdullah ARGÜN’ün, İlçemiz Yeni Mahalle, 329 ada 2 ve 4 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanmasını uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

10

11/01/2016
2016 /10

İlçemiz Yeni Mahalle  İçkili Yerler Bölgesi içinde kalan kısımlar İmar Planında Konut Alanı olduğu için Ticari Alana çevrilmesi ve bu alanda plan tadilatı yapılması çalışmalarının tamamlandığına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun kabulü.

11

11/01/2016
2016 /11

Hayati DURAN’ın, İlçemiz Çamlık Mahallesi, 693 ada 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi

12

11/01/2016
2016 /12

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince memur kadrolarında  derece değişikliklerinin yapılabilmesi hususunda anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen Dolu kadro cetvellerinin onanmasını uygun gören İdari İşler Raporunun kabulü.

13

11/01/2016
2016 /13

İlçemiz Yukarı Mahalle 222 ada 13 nolu parselin bulunduğu ve imar planında Park alanı olarak görünen alanın Denizli İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda Ticari + Konut alanına çevrilmesi için bu alanda imar plan tadilatlarının yapılması.

14

11/01/2016
2016 /14

Belediye Meclisinin 2016/ ŞUBAT ayı toplantısının  05 ŞUBAT 2015 Cuma günü saat 15.00 yapılması.