2016 HAZİRAN AYI KARAR ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   02/06/2016

 

02/06/2016
108

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ucarı-Oğuz ve Kırca köylerimizin merkeze yakınlığı ve parsel sınırlarının kayıklığı nedeniyle İmar Planına Esas Halihazır Haritaları, Jeolojik-Jeoteknik Etütleri ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılabilmesi hakkındaki 02/06/2016 tarih ve 1160 sayılı yazısı okunarak Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 9. madde olarak,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Akalan Mahallesi 501 ada 5-6-7 ve 8 parsellere ait 1 /1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği Hazırlattırılmış olup , Mecliste görüşülerek onaylanması hakkındaki 02/06/2016 tarih ve 1159 sayılı yazısı okunarak Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 10. madde olarak gündeme alınması.

 

02/06/2016
109

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre, Belediye Meclisinin TEMMUZ ayında bir ay tatile girmesi.

 

02/06/2016
110

Yeşilyuva Mahallesinde yapılan Uygulama İmar Planına askıda kalan sürede yapılan 11 adet itiraz taleplerinin Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

 

02/06/2016
111

Belediyemiz sınırları içinde yapılacak inşaatların proje ve yapılması aşamasında çatıların uygun şekilde olması için, Çatıların Uygulama Esaslarının belirlenmesi konusunun yeniden Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

 

02/06/2016
112

Özmanlar Dayanıklı Tüketim Malları LPG Tüp Gaz Gıda ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı Aşağı Mahallesi 514 ada 3-4-11 ve 12 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatmış olduğu 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

 

02/06/2016
113

Mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait tapunun Denizli-Acıpayam İlçesi Yazır Mahallesine kayıtlı: Köy içi mevki 106 ada 3 parsel,124 ada 10 parsel, 124 ada 11 parsel, 124 ada 12 parsel, 16 ada 5 parsel, 131 ada 1 parsel, 131 ada 8 parsel, 132 ada 1 parsel,132 ada 2 parsel,132 ada 4 parsel, Asmalı mevki 167 ada 18 parsel, 170 ada 9 parsel numaralı taşınmazların satış kararı alınması hususundaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

 

02/06/2016
114

Acıpayam Ziraat Odası Başkanlığının Belediyemize ait Denizli Antalya yolu üzeri Bağnaz mevkiindeki yerin "yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik kompleks yapılması" amacıyla tahsis talebinin değerlendirilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

02/06/2016
115

Belediyemizde mevcut dondurulmuş kadrolardan Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan 3.dereceli 2 adet Fen Memuru kadrosunun iptal edilmesi.

 

02/06/2016
116

Ucarı-Oğuz ve Kırca köylerimizin merkeze yakınlığı ve parsel sınırlarının kayıklığı nedeniyle İmar Planına Esas Halihazır Haritaları, Jeolojik-Jeoteknik Etütleri ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılabilmesi için Meclis Kararının alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

02/06/2016
117

İlçemiz Akalan Mahallesi 501 ada 5-6-7 ve 8 parsellere ait 1 /1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği Hazırlattırılmış olup , Mecliste görüşülerek onaylanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

     
     
     
     
 

2.OTURUM

Fen İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz Corum-Yeşildere, Gölcük-Çiftlik, Sırçalık-Pınarbaşı, Ören-Bağarası, Yukarı Gölcük ve muhtelif mahallelerde yaklaşık 10 km 1 kat sathi kaplama asfalt yapılması işi için İller Bankası Genel Müdürlüğünden kredi kullanılması hususundaki yazısı okunarak Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 10. madde olarak,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  İlçemiz Yassıhöyük Mahallesi 143 ada tamamı ile 165 ada 1 parsellerin bulunduğu alan 1/5000 Nazım İmar Plan değişikliği 02/06/ 2016 tarih ve E.12265 sayılı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kesinleşmiş olduğundan parsellere ait 1 /1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği Hazırlattırılmış olup , Mecliste görüşülerek onaylanması hakkındaki yazısı okunarak Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 11. madde olarak gündeme alınması.

03/06/2016
118

 

 

03/06/2016
119

İlçemiz sınırları içinde kalan  Akalan Deresi ,Çakır Köyü Köy ve  Karataş Dereleri , Alacain Deresi ,Yeşilyuva ve Çanaktaş  Deresi , Yeşildere Beldesi  Dereköy  Deresi Taşkın  Koruma Tesislerinin  Geçici ve Kesin Kabulleri yapıldıktan sonra Belediyemizce  devr alınması için  Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’a yetki verilmesini belirten  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

 

03/06/2016
120

Akalan  Mahallesi 501 ada 1   nolu mülkiyeti maliye hazinesine ait kamu ortak malı,  448 000-448 800 yatay ve 4 141 000- 4 141  200 dikey  koordinatları  arasında kalan  yaklaşık 53,5 Ha   bölgenin   hayvancılık yapılmak üzere  imar planı  yapılmasını uygun gören  Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporunun kabulü.

 

03/06/2016
121

Denizli İli, Acıpayam İlçesi Yeşilyuva Mahallesi 1/1000  Revizyon Uygulama İmar  plan değişikliğine yapılan itirazların  değerlendirilmesinde, itiraz eden; Abdullah MARDİN, Ramazan SARICA, Osman SARIBAŞ, Naile SARIBAŞ, Halil TAŞLI, Ramazan KİRİT, Murat ÖZEN, İbrahim MERT ve Osman MERT, Osman MERT, Ramazan SARICA’nın taleplerinin reddine, Çetin KARADAĞ’ın talebinin kabulüne uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

 

03/06/2016
122

Çatılarla ilgili farklı uygulamaların ortadan  kaldırılması için   çatıların projelendirme ve yapım aşamasında   yukarıdaki   belirtilen  çatı uygulama esaslarına  uygun şekillerde  yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

 

03/06/2016
123

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahalle, Tapunun 27-28-M-B paftası, 514 ada 3-4-11-12  nolu parseller ile ilgili hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü

 

03/06/2016
124

Belediyemiz adına kayıtlı, Denizli İli, Acıpayam İlçesi,Dodurgalar Mahallesi 179 ada 1 nolu 8.866 M2 parselin, Acıpayam Ziraat  Odası Başkanlığı öncülüğünde  ve Belediye Başkanlığımız   kontrolünde  uygun proje doğrultusunda “yöresel ürünlerin  tanıtım ve pazarlanmasına  yönelik  kompleks yapılması’’ amacıyla Acıpayam Ziraat Odası Başkanlığına  5393  Sayılı  Belediye Kanunun 18/e maddesi  gereğince  10 (on) yıla kadar     protokol yapılmasını, yap –işlet- devret    modeli  ile  yapılmasını ve daha sonra kiraya verilmesini, Bu işlemlerin yapılması için  Belediye Encümenine  yetki verilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

03/06/2016
125

İmar Planı bulunmayan Oğuz Mahallesi, 441 500-442 500 Yatay , 4 148 000- 4 146 500 Dikey, Kırca Mahallesi 440 500-443 500 Yatay , 4 150 000- 4 148 500  Dikey ve Ucarı Mahallesi 449 000-450 500 Yatay , 4 150 500- 4 148 500 Dikey   koordinatları  arasında  kalan  bölgelerin  İmar Planına Esas Halihazır Haritaları, Jeolojik-Jeoteknik Etütleri ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının   İller Bankası aracılığıyla  yapılması uzun süreç alacağından   dolayı    belediyemiz  tarafından  yapılması için işlemlerin başlatılmasını uygun  İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

23

03/06/2016
126

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Akalan Mahallesi, Tapunun N22B-14A-2, N22B-14A-3 paftaları, 501 ada 5-6-7-8 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

24

03/06/2016
127

Belediyemize ait, İlçemiz Yazır mahallesinde bulunan  imar planı içinde  müstakil imar parseli olan Köy içi mevkii 106  Ada 3 parsel, 124 Ada 10-11 ve 12 parsel, 16 Ada 5 parsel, 131 Ada 1 ve 8 parsel, 132 Ada 1-2 ve 4 parsel, Asmalı mevki  167 Ada 18 parsel, 170 Ada 9 parselde  kayıtlı  arsaların gelirlerinin belediyemiz hizmet ve yatırımlarında kullanılmak üzere  satılmasına, satışında Belediye encümeninin yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe  komisyonu raporunun kabulü.

25

03/06/2016
128

İlçemiz Corum-Yeşildere, Gölcük-Çiftlik, Sırçalık-Pınarbaşı, Ören-Bağarası, Yukarı Gölcük ve muhtelif mahallelerde yaklaşık 10 km 1 kat sathi kaplama asfalt yapılması işi için İller Bankası Genel Müdürlüğünden kredi kullanılması hususundaki Fen İşleri Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

26

03/06/2016
129

İlçemiz Yassıhöyük Mahallesi 143 ada tamamı ile 165 ada 1 parsellerin bulunduğu alan 1/5000 Nazım İmar Plan değişikliği 02/06/ 2016 tarih ve E.12265 sayılı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kesinleşmiş olduğundan parsellere ait 1 /1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği Hazırlattırılmış olup , Mecliste görüşülerek onaylanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

2.OTURUM 2. BİRLEŞİM

27

03/06/2016
130

6360 sayılı kanun ile Belediyemize bağlanan 13 belde ve 38 köy ile birlikte İlçemizin mahalle sayısı 56 ya ulaşmış olup, ilçemize bağlanan mahallelerde  Corum-Yeşildere, Gölcük-Çiftlik, Sırcalık-Pınarbaşı, Ören-Bağarası, Yukarı Gölcük ve Muhtelif mahallelerde 10 km. 1 kat sathi kaplama asfaltı yapılması için İller Bankasından 1.000.000,00.-lira kredi talebinde bulunulmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

28

03/06/2016
131

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yassıhöyük Mahallesi, Tapunun M22C-22C-4A, M22-C4-2DC paftaları, 143 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ve 165 ada 1 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

32

03/06/2016
132

Belediye Meclisinin  2016/ AĞUSTOS ayı toplantısının  04 AĞUSTOS 2016 Perşembe günü saat 16.00 yapılması