2016 EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI EKİM AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   03/10/2016

 

03/10/2016
187

Mali Hizmetler Müdürlüğünün  “Performans Programı görüşülmesi  talebinin  incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

03/10/2016
188

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Acıpayam Belediyesi Taslak Bütçesinin görüşülmesi talebinin  incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

 

03/10/2016
189

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Yılı Ücret Tarifesi"nin görüşülmesi  talebinin  incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

 

03/10/2016
190

Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarih ve 2016/127 sayılı Meclis Kararında sehven 16 ada 5 nolu parsel olarak yazılan Meclis Kararının 126 Ada 5 nolu parsel olarak düzeltilmesi.

 

2.OTURUM

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz adına veya vatandaşlar adına tahsisli, Karahöyük Mahallesi  41, Dodurga Mahallesi 4 ve Bedirbey Mahallesi 1 adet toplam 46 adet taşınmazın satılması talebinin  incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

04/10/2016
191

 

 

04/10/2016
192

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kültür ve Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Belediyemiz adına kayıtlı Yeni Mahalle 288 ada 1 ve 2 nolu parsellerin, Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılması talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

04/10/2016
193

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizde mevcut bulunan Mimar ve Peyzaj mimarı Kadrolarının iptal edilerek Tekniker ve Teknisyen kadrolarının ihdas edilmesi talebinin  incelenmek üzere   İdari İşler  komisyonuna havalesi.

 

3.OTURUM

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemize ait 20 Y 1453 plakalı Lınea marka hizmet aracı, LS-3400FJ model ekskavatör ve 1986 model Kobelco marka iş makinelerinin satılması hakkındaki talebinin gündeme alınması.

05/10/2016
194

 

05/10/2016
195

Performans Programı Taslağı Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulü.

 

05/10/2016
196

2017 Mali Yılı Taslak Bütçesi Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulü.

 

05/10/2016
197

2017 Yılı Ücret Tarifesi" Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulü

 

 

05/10/2016
198

Belediyemiz adına veya vatandaşlar adına tahsisli, Karahöyük Mahallesi  41, Dodurga Mahallesi 4 ve Bedirbey Mahallesi 1 adet toplam 46 adet taşınmazın satılması Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

 

05/10/2016
199

Kültür ve Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Belediyemiz adına kayıtlı Yeni Mahalle 288 ada 1 ve 2 nolu parsellerin, Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılması İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

 

05/10/2016
200

Belediyemizde mevcut bulunan Mimar ve Peyzaj mimarı Kadrolarının iptal edilerek Tekniker ve Teknisyen kadrolarının ihdas edilmesi İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü

 

05/10/2016
201

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemize ait 20 Y 1453 plakalı Lınea marka hizmet aracı, LS-3400FJ model ekskavatör ve 1986 model Kobelco marka iş makinelerinin satılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

3.OTURUM 2.BİRLEŞİM

Belediyemize ait 20 Y 1453 plakalı Lınea marka hizmet aracı, LS-3400FJ model ekskavatör ve 1986 model Kobelco marka iş makinelerinin satılması  Plan ve Bütçe  komisyon Raporunun Kabulü

05/10/2016
202

32

05/10/2016
203

Belediye Meclisinin  2016/ KASIM ayı toplantısının  04 KASIM 2016 CUMA  günü saat 15.00 Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılması.