2015 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

08-09-12-OCAK/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI

1- Nolu Karar Gelen yazıların gündeme alınmasına dair karar.

2-Nolu Karar Mimar Çalıştırılmasına ait karar.

3-Nolu Karar Yassihüyük Belediye Binasının kiraya verilmesine ait karar.

4-Nolu Karar Kadro İhtas ve iptal lin görüşülmesi.

5-Nolu Karar Acıpayam-Serinhisar arasındaki yerin imar içine alınmasına ait karar.

6-Nolu Karar  Otopark bölgelerinin belirlenmesine ait karar.

7-Nolu Karar Ucarı Mahallesindeki Gölet yerin piknik alanına çevrilmesine ait karar.

8-Nolu Karar İçkili Bölge belirlenmesine ait karar.

9- Nolu Karar Semiha Argün ve Kamile Abayın imar plan taleplerinin imar komisyonuna havale kararı.

10-Nolu Karar Yeşilyuva mahallesindeki ATSCO nun imar plan tadilatının kolisyona havale kararı.

11-Nolu Karar Akalan Mahallesinde AYNES A.Ş. imar plan talebinin imar komisyonuna havale edilmesine ait karar.

12-Nolu Karar Kısmi Zamanlı Avukat Çalıştırılmasına ait karar.

13-Nolu Karar Denetim Komisyonu üye seçimi.

14-nolu karar Mustafa ÖZ’ü talebinin Plan ve Bütçe komisyonunu havale kararı.

15-nolu karar Kuzören mahallesinde Ramazan SERT’in talibinin komisyonu havalesi

16-nolu karar Halime KÖK’ün yer bağışlamasına ait karar

17-Nolu Karar Akşar Mahalle Muhtarı Hasan ABAY’ın talebinin komisyona havalesi.

18-Nolu Karar Apa Mahallesinde HAYVANCILIK BÖLGESİNE belirlenmesine ait karar

19-Nolu Karar Kültür merkizi yapılmasına ait talebin komisyona havalesi.

20-Nolu Karar Yeşilyuva Mahallesindeki İmar revizyon talebinin İmar komisyona havalesine ait karar.

21-Nolu Karar ZABITA çalışanlarının fazla mesiyilerine ait karar.

22-Nolu karar Mehmet Emin ÖZTAŞ’ı talebinin komisyona havalesi.

23Nolu Karar İLLER BANKASINDANKREDİ alınmasına ait Karar.

24-Nolu karar Yeşilyuva mahallesindeki İMAR PLAN REVİZYON  ait karar.

25-Nolu Karar Apa Mahallesinde MUSTAFA ÖZ’e ait Satıl aldığı yerin tapusuna ait karar.

26-Nolu Karar AKŞAR MAHALLESİNİ Dİ S satılan yerin sahiplerine verilmesine ait karar.

27-Nolu karar Kuzören mahallesindeki 13 Pafta 4233 nolu yerin satın alınmasına ait karar.

28-Nolu Karar Mehmet Emin ÖZTAŞ’ın Satın aldığı Yerin tapu devrine ait karar.

29-Nolu Karar KÜLTÜR MERKEZİ Binası Yapılmasına ait Karar. 

30--Nolu Karar Oturumun kapanış kararı.