2015 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

03-06-07-NİSAN/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI

61- Nolu Karar Gelen yazıların gündeme alınmasına dair karar.

62-Nolu Karar Belediyemize bağlanan köylerdeki Okulların tapularının Maliye hazinasene verilmesine ait talebin imar komisyonuna havalesi.

63-Nolu Karar Sefer DEMİR, Zühal DEMİR’in Şartlı yer bağışlamalarına ait talebin imar komisyonuna havalesi.

64-Nolu Karar Dodurgalar Mahallesinde 5906 parselde kayıtlı arsanan satışına ait karar.

65-Nolu Karar Yeşilyuva mahallesinde hizmet binasının yıkılmlasına ait talebin imar komisyonuna havalesi.

66-Nolu Karar Belediyeye KARAVELE hizmet ARACI alınmasına ait karar.

67-Nolu Karar Yumrutaş mahallesinde bulunan yerin HAYVANCILIK alanı içine alınmasına ait talebin KOMİSYONA havalesi.

68-Nolu Karar Alaattin mahallesinde 141 ada 5,6parsel,142 ada 1,2 parsel 157 ada 8 persel 277 ada 1,2 ve 3parsellerin  imar plan kararı.

69-Nolu Karar MUHTARLIK MÜDÜRLÜĞÜ kurulmasına ait karar.

70-Nolu Karar ENCÜMEN Seçimine ait karar.

71-Nolu Karar İHDİSAT KOMİSYONLARI seçimine ait karar.

72-Nolu karar DENETİM komisyonunun roporunun Meclise Bilgilendirilmesi.

73-Nolu Karar 2014 yılı Faliyet Raporunun görüşülmesine ait karar.

74-Nolu Karar Denizbank’a Elektirik Tüketim vergisi için TEMLİK verilmesi.

75-Nolu Karar TRAFİK IŞIK SİNYALAZASYONU kurulmasına ait karar.

76-Nolu Karar ABELTAŞ şirketinin lizink işlemlerinde kefalet kullanılmasına ait karar.

77-Nolu Karar Osman Kuurt’tun İçkili Yer açmasına ait talebin imar komisyonuna havalesi.

78-Nolu Karar Oturumun kapanış kararı.