2015 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

06-09-MART/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI

44- Nolu Karar Gelen yazıların gündeme alınmasına dair karar.

45-Nolu Karar 880 ve 881 ada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunda imar komisyonuna havalesi.

46-Nolu Karar Alaattin Mahallesi  1/5000 ölçekli imar planın 1/1000 ölçekliye dönüştürülmesinin imar komisyonuna havalesi.

47-Nolu Karar Yassıhöyük, Ovayurt ve Apa Mahallelerindeki hisseli arsa ve arazilerin satışına ait karar.

48-Nolu Karar İçkili yerler bölgesinin belirlenmesine ait karar.

49-Nolu Karar  Akaryakıt alımı 200.000,00.-Lira Otogaz alımı 50.000,00.-lira için TEMİNA MEKTUBU karar.

50-Nolu Karar Bankalardan 2.000.000,00.-lira KREDİ alınmasına ait talebin komisyona hevalesi.     

51-Nolu Karar ABELTAŞ şirketine Beton ürünleri fabrikaların devri ile arazilerin devrininin Plan Bütce komisyonuna havalesi.

52-Nolu Karar Aynes A.Ş,nin imar talebi imar komisyonuna havalesi.

53-Nolu Karar Ziraat odası başkanlığının kira talep yazısı.  

54-Nolu Karar İnsan kaynakları Müdürlüğünün MUHTARLIK MÜDÜRLÜĞÜ kurulmasına ait talebin komisyona havalesi. 

55-Nolu 880 ve 881 ada (KIZMESLEK LİSESİ)  1/5000 plan değişikliğinin 1/1000 plana dönüştürülmesine ait karar.

56-Nolu Karar BANKALARDAN 2.000.000,00.-lira KREDİ alınmasına ait karar 

57-Nolu Karar ABELTAŞ ŞİRKETİNE Beton ürünleri fabrikaların devri ile arazilerin devrine ait karar.

58-Nolu Karar Akalan Mah. ALİĞÖZ mevki AYNES A.Ş.nin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ait karar.

59-Nolu Karar ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI’nın  kira talep yazılarının ait karar.

60-Nolu Karar Oturumun kapanış kararı.